Rediger/Slet ydelse

<< Klik for at se indhold >>

Rediger/Slet ydelse

Rediger ydelse <F2>


Redigering åbner for at ændre på dato, antal, tidskode, note og korrektionsdato.

 

Brug af korrektionsdato kan anvendes, hvis der ikke er kodet en ydelse eller en ydelse er kodet forkert. I dette felt indsættes dags dato. Dermed vil ændringen automatisk komme med i afregningen for den kommende afregningsperiode.

 

Bemærk!

Ved brug af korrektionsdato for almen praktiserende læger skal der, ved indsættelse af korrektionsdato, samtidig vælges 'Ny regning ved korrektion' i henhold til korrekt registrering af ydelsen hos regionen. EG Clinea sørger automatisk for dette, hvis der påføres en korrektionsdato. Fjernes en korrektionsdato, skal feltet 'Kortregistrering' redigeres manuelt efter behov.

 

Ved oprettelse af ydelse samtidig med brug af korrektionsdato for almen praktiserende læger er det nødvendigt at være opmærksom på, at feltet 'Kortregistrering' automatisk får påsat 'Ny regning ved korrektion' grundet korrektionsdato. Da ydelsen endnu ikke har været afregnet skal feltet 'Kortregistrering' vælges manuelt og til et andet valg end 'Ny regning ved korrektion'.

 

Ved redigering af en ydelse gælder, at 'Anvendt sundhedskort' skal være valgt i forvejen for igen at kunne vælges.

 

Slet ydelse <Del>


Hvis grundydelsen har tillægsydelser, vil grundydelsen og tilhørende tillægsydelser blive slettet.

Hvis det udelukkende er en tillægsydelse, der er markeret, vil det kun være tillægsydelsen, der bliver slettet.

 

Skærmbillede


ænre konsultation