Opret grundydelse/tillægsydelse

<< Klik for at se indhold >>

Opret grundydelse/tillægsydelse

Opret grundydelse <Ins>


Anvend genvejen <Ins> eller begynd at taste ydelseskoden for at vælge fra listen over mulige grundydelser.

Efter valg af ydelse fremkommer billedet til 'Indsæt konsultation', som udfyldes efterfulgt af <Gem og afslut> eller <OK>.

 

Automatisk forslag til ydelser i givent tidsrum er muligt at definere. Som standard vil systemset automatisk foreslå 'Telefonkonsultation' mellem 8-9. Denne funktion er  valgfri og kan sættes op i Indstillinger.

 

Tidskoden er som standard valgt til at være 1, som er tidskoden for den almindelige dagtakst.

Bemærk! Der er ingen automatik i EG Clinea der gør, at tidskoden ændrer sig i forhold til klokkeslættet ydelsen kodes på.

 

Hvis der ønskes en anden tidskode på en ydelse, klikkes på de tre prikker til højre i feltet "Tidsk." og den relevante tidskode vælges.

Ændre tidskode på ydelse

Bemærk! Taksterne på tidskoderne 2 - 5 bliver ikke automatisk opdateret i EG Clinea. Disse skal derfor manuelt opsættes i Systemmanager > Ydelsesregistrering > Ydelser.

Tidskoderne A-vagt og B-vagt bliver automatisk opdateret sammen med klinikkens øvrige takster.

 

Kortregistrering kan være 'Anvendt sundhedskort', 'Defekt kort / systemnedbrud', 'Glemt sundhedskort', 'Ny regning ved korrektion' eller 'Pr. brev / ved 3. person'. Bemærk! Ny genvej i forbindelse med ændring fra 'Underskrift' til 'Kortregistrering' er fremadrettet <Alt+R>. Gældende for alment praktiserende læger er, at i tilfælde af patienten har glemt sit sundhedskort fremhæves feltet 'Kortregistrering' med temafarve eller med farven rød, hvis advarselsfarve er valgt i indstillinger. Har patienten sit sundhedskort, som af en grund ikke vil indlæses, skal der fremadrettet vælges 'Defekt kort / systemnedbrud'. Ved oprettelse af ydelser er det ikke muligt manuelt at ændre kortregistreringen til 'Anvendt sundhedskort' medmindre patienten har kørt et sundhedskort succesfuldt igennem ankomstterminalen eller kortlæseren den pågældende dag. Har patienten sit sundhedskort, som af en grund ikke vil indlæses, skal der vælges 'Defekt kort / systemnedbrud'.

 

I forbindelse med valg af kortregistrering (enten automatisk eller manuelt), vil følgende koder/markeringer automatisk blive påsat de enkelte ydelser, når der afregnes med regionen:

Kortregistrering

Kode/markering på afregning

'Anvendt sundhedskort'

P

'Defekt kort/Systemnedbrud'

N

'Glemt sundhedskort'

G

'Pr. brev/ved 3. person'

B

'Ny regning ved korrektion'

F

 

Statistik bruges pt. kun af enkelte specialer i forbindelse med afregning til Sygesikringen.  

 

Opret tillægsydelse <Shift+Ins>


Anvend genvejen <Shift+Ins> eller begynd at taste ydelseskoden for at vælge fra listen over mulige tillægsydelser.

 

Multi markering kan med fordel anvendes i tillægsydelser.

 

Skærmbilleder


oversigt med tillægsydelser

 

 

Indsæt konsultation   tillægsydelser