Trinvise eksempler

<< Klik for at se indhold >>

Trinvise eksempler

Bemærk! Nedenstående trinvise vejledninger kan kun benyttes af specifikke pilotkunder i forbindelse med pilotprojektet "Digital Svangrejournal", der igangsættes den 10. januar 2022.

 

Send spørgeskema til patienten


1. På Patienthovedet klikkes på de tre prikker til højre for punktet 'Svanger'.

2. I højre side af vinduet - under punktet 'PRO-skema' klikkes på knappen 'Send' (Det er en forudsætning for afsendelse af PRO-skema, at patienten har en booket aftale i EG Clineas kalender).

3. Når skemaet er afsendt vil datoen for patientens aftale stå i vinduet og knappen 'Send' vil nu være ændret til at hedde 'Slet'.

 

Log ind i Digital Svangrejournal


1. På Patienthovedet klikkes på de tre prikker til højre for punktet 'Svanger'

2. Klik på knappen 'Svangre' i nederste venstre hjørne af vinduet

 

eller

 

1. I øverste venstre hjørne af EG Clinea vælges Menu -> Links. Alternativt kan genvejstasten CTRL+ALT+K benyttes

2. Scroll ned gennem liste og vælg punktet 'Svangre' og klik <OK>

 

Hvis ikke der er logget ind i EG Clinea med digital signatur tidligere på dagen, skal der logges ind når Digital Svangrejournal åbner.

 

1. konsultation og samtykke (I forbindelse med pilotprojektet 'Digital Svangrejournal)


1. Første gang Digital Svangrejournal åbnes på en gravid patient, vil man blive mødt af formularen for 1. konsultation lige efter login.

2. Informer patienten om pilotprojektet og spørg, om hun ønsker at deltage i piloten. Der krydses af ved samtykke til deltagelse i pilotprojektet med enten 'Ja' eller 'Opfølgning'. Ønsker patienten IKKE at medvirke i pilotprojektet, udfyldes papirblanketter som vanligt.

3. Gennemgå felterne til 1. konsultation. Obligatoriske felter er markeret med en stjerne *. Felter med besvarelser fra det afsendte spørgeskema er markeret med DigitalSvangrejournal - PRO-markering1

4. Der er mulighed for at gemme en kladde ved at trykke 'Gem kladde'. Kladden kan åbnes igen og redigeres og derefter deles med fødestedet ved at trykke 'Gem'.

Bemærk! Data er først delt, når der er trykket 'Gem'

DigitalSvangrejournal - GemknapDSJ

 

Send henvisning til sygehuset efter udfyldelse af Digital Svangrejournal


1. Gå tilbage til EG Clinea

2. Klik på modulet Henvisning

3. Opret nu en sygehushenvisning på vanlig vis.

4. Højreklik i feltet 'Anamnese' og vælg punktet 'Indsæt svangrejournal tekst' eller benyt genvejstasten [Ins]

5. Udfyld den resterende del af henvisningen og send den med klik på <Send> eller via genvejstasten [F7]

 

Efterfølgende konsultationer med den gravide


1. Log ind i Digital Svangrejournal som angivet under punktet 'Log ind i Digital Svangrejournal' ovenfor.

2. Brugeren vil nu blive mødt at svangrejournalen, som vil indeholde alle stamdata og aktivitetsdata på den gravide.

3. I menuen til venstre kan brugeren under fanen 'Graviditetsplan' tilgå de aftaler som relaterer sig til en bestemt aktivitet i graviditetsforløbet. Åben en aktivitet ved at klikke på den.

4. I overblikket 'Tidslinje for aktiviteter' i graviditetsforløbet, kan brugeren se indholdet fra aktiviteter hos andre sundhedsprofessionelle

 

Opret måling og scanninger i Digital Svangrejournal


1. Log ind i Digital Svangrejournal som angivet under punktet 'Log ind i Digital Svangrejournal' ovenfor.

2. Klik på 'Graviditetsplan' i menuen til venstre

3. Vælg aktuel konsultation

4. Klik på 'Tilføj måling/scanning'

5. Udfyld data og gem. Når dette er gjort, vil data nu være delt med andre sundhedsprofessionelle

 

Opret journalnotat i Digital Svangrejournal


1. Log ind i Digital Svangrejournal som angivet under punktet 'Log ind i Digital Svangrejournal' ovenfor.

2. Klik på 'Graviditetsplan' i menuen til venstre

3. Vælg aktuel konsultation

4. Klik på 'Tilføj journalnotat'

5. Udfyld data og gem. Når dette er gjort, vil data nu være delt med andre sundhedsprofessionelle

 

Afslut graviditetsforløb i Digital Svangrejournal


1. Log ind i Digital Svangrejournal som angivet under punktet 'Log ind i Digital Svangrejournal' ovenfor.

2. Vælg punktet 'Afslut forløb' i menuen til venstre.

Bemærk! Et forløb skal afsluttes, hvis graviditeten afbrydes eller 8 uger efter fødsel, hvor den gravide er til opfølgende konsultation.