Digital Svangrejournal

<< Klik for at se indhold >>

Digital Svangrejournal

Som en del af pilotprojektet til det nationale digitaliseringsprojekt af svangerskabsjournalen ønsker PLO og MedCom at afprøve PRO-skemaer før første lægekonsultation, som skal forberede den gravide på de spørgsmål, lægen ønsker svar på. I den forbindelse er der implementeret nye services fra PLSP.

 

Bemærk! Ændringerne vil kun blive aktiveret hos specifikke pilotkunder d. 10. januar 2022. Er klinikken ikke pilotklinik, vil vinduet 'Svangerskab' se ud som før og være beskrevet under menupunktet 'Funktioner'

 

'Svanger' på Patienthovedet


Vinduet der åbner, når der klikkes på de tre prikker til højre for punktet 'Svanger' på Patienthovedet, er blevet udvidet, så der i højre side af vinduet er tilføjet en sektion til Digital Svangrejournal.

 

Fra punktet 'PRO-skema" kan der sendes et PRO-skema til patientens 'Min Læge'-App. Det er dog en forudsætning for afsendelse af et PRO-skema, at patienten har en aftale i kalenderen. Har patienten flere aftaler, får man mulighed for at vælge hvilken kalenderaftale det drejer sig om. Når PRO-skemaet er sendt, vil dette blive angivet sammen med datoen for den valgte aftale og knappen 'Send' ændres til i stedet at hedde 'Slet'. 'Slet'-knappen kan benyttes til at slette et afsendt PRO-skema.

DigitalSvangrejournal - PRO.skema                           DigitalSvangrejournal - PRO-skemaSendt

 

Derudover kan patientens seneste laboratorieværdier på højde, vægt og blodtryk sendes til Digital Svangrejournal. Laboratorieværdierne vil være placeret i et skema under 'PRO-skema'-sektionen.

Afsendelse af laboratorieværdierne sker automatisk når der sendes et PRO-skema. Afsendelse af værdierne kan dog også ske manuelt ved at højreklikke i skemaet og vælge punktet 'Send laboratorieværdier'. Datoen for sidste afsendelse af laboratorieværdier vil være angivet ovenfor skemaet.

Findes der nyere laboratorieværdier siden sidste afsendelse, vil disse laboratorieværdier være markeret med fed.

Dobbeltklikkes i skemaet med laboratorieværdier, åbnes modulet Labtal, hvor der nederst i modulet er tilføjet en 'Send'-knap. Trykkes på denne vil relevante laboratorieværdier (højde, vægt og blodtryk) blive sendt til Digital Svangrejournal.

DigitalSvangrejournal - laboratorieværdier

 

I nederste venstre hjørne af vinduet er tilføjet knappen 'Svangre', der åbner patientens Digital Svangrejournal online. Dette kan også gøres ved at vælge punktet 'Svangre' under Menu > Links.

Knappen 'Hent PDF' er også tilføjet og kan benyttes til at hente og gemme en PDF med indholdet af Digital Svangrejournal. Trykkes på knappen 'Hent PDF' vil brugeren blive spurgt, om PDF-filen ønskes gemt i Media-modulet i EG Clinea på den pågældende patient. Klikkes der 'Ja' til dette, gemmes PDF'en i Media-modulet og PDF'en åbnes samtidigt så den kan læses. Klikkes der 'Nej', bliver PDF'en ikke gemt i Media-modulet men åbnes blot til læsning på skærmen.

DigitalSvangrejournal - knapper

 

Endeligt er der i anamnese-feltet på sygehushenvisninger tilføjet en højrekliksfunktion, som indsætter en systemfrase med "svangrejournal tekst". Dette vil være en tekst, som PLSP danner i patientens Digital Svangrejournal. Funktionen er kun synlig, hvis patienten er angivet som værende gravid i EG Clinea.