Fritekst, Adresser

<< Klik for at se indhold >>

Fritekst, Adresser

Fritekst


Indsæt fritekstfelt, hvis flere linjer tekst ønskes sat ind i blanketten, ved at vælge <Fritekst> i værktøjskassen.

Feltet indsættes på samme måde som en tekstboks.

 

Hvis det skal være muligt at redigere i fritekstfeltet i selve blanket modulet <Ctrl+B>, skal indstillingen 'Rediger ved udskrift' være valgt. Herved kan tekst tilføjes, når blanketten udfyldes.

 

systemmanager - blanket - indsæt fritekstfelt

 

Adresser


Indsæt adressefelt ved at vælge <Adresser> i værktøjskassen.  

Adresselisten fremkommer med højreklik, hvor modtager kan vælges i 'Vælg modtager'.

 

Redigering af fritekst, adresse


Ved indsættelse af fritekst- eller adressefelter i en blanket er det med <F2> eller dobbeltklik muligt at få redigeringsvindue frem.

 

systemmanager - blanket -redigeringsvindue