Afslut henvisning

<< Klik for at se indhold >>

Afslut henvisning

Ved indsættelse af en afsluttet dato på henvisningen er det ikke længere muligt at kode på den. Det er dog fortsat muligt at foretage korrektioner på en afsluttet henvisning og denne sendes fortsat sammen med en evt. afregning.

 

Henvisninger med påsat afslutningsdato kan sorteres fra  visningen med <F3>. Skift visning tilbage til alle med <F3>.

 

Skærmbillede


afslut henvisning ved speciale med henvpligt