Opret grundydelse/tillægsydelse

<< Klik for at se indhold >>

Opret grundydelse/tillægsydelse

Opret grundydelse <Ins>


Anvend genvejen <Ins> eller begynd at taste ydelseskoden for at vælge fra listen over mulige grundydelser.

Efter valg af ydelse fremkommer billedet til 'Indsæt konsultation', som udfyldes efterfulgt af <Gem og afslut> eller <OK>.

 

Tidskoden er som standard 1. Standard tidskoden kan ændres i Systemmanager på ydelsesniveau på såvel grund- som tillægsydelser.

 

Kortregistrering kan være 'Anvendt sundhedskort', 'Defekt kort/systemnedbrud', 'Glemt sundhedskort', 'Ny regning ved korrektion' eller 'Pr. brev / ved 3. person'. Bemærk! Genvej i forbindelse med ændring fra 'Underskrift' til 'Kortregistrering' er <Alt+R>. Har patienten sit sundhedskort, som af en grund ikke vil indlæses, skal der fremadrettet vælges 'Defekt kort / systemnedbrud'. Ved oprettelse af ydelser er det ikke muligt manuelt at ændre kortregistreringen til 'Anvendt sundhedskort' medmindre patienten har kørt et sundhedskort succesfuldt igennem ankomstterminalen eller kortlæseren den pågældende dag. Har patienten sit sundhedskort, som af en grund ikke vil indlæses, skal der vælges 'Defekt kort / systemnedbrud'.

 

Statistik bruges pt. kun af enkelte specialer i forbindelse med afregning til Sygesikringen.  

 

Bemærk! Ved dermatologihenvisning for specialet dermatolog.

Feltet "D" sættes til "5" ved henvisningsart S - Speciel limitering.

Feltet "D" sættes til "1" ved henvisningsart U - Uden limitering.

 

Bemærk! Ved fertilitetshenvisning for specialet gynækolog.

Feltet "D" sættes til "4" ved henvisningsart T - Fertilitetsudredning.

 

Opret tillægsydelse <Shift+Ins>


Anvend genvejen <Shift+Ins> eller begynd at taste ydelseskoden for at vælge fra listen over mulige tillægsydelser.

 

Multi markering kan med fordel anvendes i tillægsydelser.

 

Skærmbilleder


oversigt ved opret grundydelse og tillægsydelse speciale med henvpligt

 

 

indsæt konsultation ved speciale med henvpligt     Vælg tillægsydelse speciale med henvpligt