Opret henvisning

<< Klik for at se indhold >>

Opret henvisning

Gældende for sygesikringsgruppe 1, 6 og 7 patienter er, at der skal kodes på henvisning.

 

Henvisninger modtaget elektronisk via Beskeder vil have alle felter udfyldt på forhånd. Det vil også fremgå af henvisningen, at den er modtaget elektronisk (illustreret).

 

Bemærk! Hvis en henvisning er oprettet som faktura, vælges automatisk typen: ”Ingen henvisning”.

 

Opret henvisning


Henvisningsart angiver den art, henvisningen skal have, f.eks. 'Fortsat behandling'. Fremkald en liste over arter med<Ins>.

Henvisningsdato er som standard dags dato, men dette kan ændres.

Henvisningstype er valgt fra den henvisende læge.

Ydernr. er den henvisende læges ydernr.

 

Jf. MedCom krav, må der ikke redigeres i modtaget data, når en elektronisk henvisning tages i brug i forbindelse med ydelsesregistrering, hvorfor felterne 'Henv. dato' og 'Ydernr.' i de tilfælde ikke er redigerbare. Felterne 'Henv. art' og 'Henv. type' kan fortsat redigeres for korrekt brug i EG Clinea, men den oprindelig modtagede henvisningsart vil være den, der benyttes ved afregning.

 

Opret henvisning manuelt med <Alt+Ins>.

Dette kan være aktuelt for de specialer, hvor visse ydelser skal kunne tages uden modtagelse af elektronisk henvisning. Ved afregning gør systemet opmærksom på, at henvisningen er oprettet manuelt.

Efter oprettelse af en henvisning kan konsultationer og tillægsydelser påføres.  

 

Skærmbillede


ændring af elektronisk henvisning_18_3