Beskrivelse af skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Beskrivelse af skærmbillede

Ydelsesregistrering viser en oversigt over de forskellige ydelser registreret på patienten.

 

Alle ydelser registreret på patienten vil fremgå af oversigten. Grundydelser (1) fremgår umiddelbart af oversigten, hvor tillægsydelser (2) ses  ved at klikke på + ud for den enkelte grundydelse.

Det vil fremgå af oversigten om henvisninger er oprettet manuelt eller  modtaget elektronisk (indikeres ved grønt lyn).

 

Bemærk! Ubrugte elektronisk modtaget henvisninger vises ikke i Ydelser såfremt gyldigheden på henvisningen er udløbet (henv. dato+9 måneder). Dette er en indstilling, som kan ændres.

Samtlige modtagne henvisninger kan fremsøges i Systemmanager.

 

Bemærk! Samme henvisning indlæses ikke automatisk flere gange. Hvis der findes en henvisning i forvejen på patienten med samme data (dato, ydernr) overføres og oprettes en elektronisk henvisning ikke automatisk i Ydelser. Hvis behovet opstår for at overføre igen, kan der i Beskeder vha. 'Overfør til patient' overføres igen.

 

Skærmbillede


ydelsesreg med henvispligt dermatolog eksempel