Brugeradgang til FMK

<< Klik for at se indhold >>

Brugeradgang til FMK

Adgang til FMK med digital signatur


For at den enkelte bruger på klinikken kan få adgang til FMK, skal der være installeret en digital signatur tilhørende brugeren på den maskine, brugeren forventes at logge på EG Clinea ved arbejdsdagens begyndelse. Den kan med fordel installeres på flere maskiner afhængig af klinikkens arbejdsgange. Første gang medicinmodulet tilgås på en patient i EG Clinea, skal ens adgangskode til sin sundhedsfaglige digitale signatur indtastes. Denne adgang er gældende i ca. 8 timer. Når den udløber vil EG Clinea automatisk spørge efter adgangskoden igen ved næste patientopslag i medicinmodulet.

 

Læs trinvis eksempler på tilknytning af digital signatur til bruger.

Læs eventuelt afsnittet til 'Brugere' og trinvis eksempel på samlet forløb ved oprettelse af ny bruger.

Se eventuelt video til "Udstedelse af medarbejdersignatur"

 

Logning


Alle patientopslag i FMK logges ud fra gældende regler for logning, hvilke er bestemt af persondataloven og sundhedsloven. Logningen er også medvirkende til, at patienter kan se, hvem der har foretaget opslag på deres medicinkort.    

 

Adgang til at kunne afvise anmodninger om receptfornyelser som sekretær


For at kunne afvise anmodninger om receptfornyelser som sekretær, skal brugeren have tilføjet sit CPR-nr. på sin bruger for at kunne benytte sig af muligheden.