Login med MitID Erhverv

<< Klik for at se indhold >>

Login med MitID Erhverv

Sørg for korrekt opsætning på MitID Erhverv og FMK-online


Før brugeren kan logge ind med MitID Erhverv og få adgang til FMK, kræver det, at der er foretaget den korrekte opsætning på MitID Erhverv og evt. FMK-online.

Følg derfor først trin 1-3 i afsnittet Opsætning af FMK.

 

Trin 4: Indtast CPR-nummer og evt. autorisations-ID på brugeren i EG Clinea (skal kun gøres én gang)


For at FMK kan identificere brugeren, er det nødvendigt, at der indtastes CPR-nummer på brugeren i EG Clinea:

1.Gå til Systemmanger > System > Brugere

2.Dobbeltklik på den relevante bruger (eller marker brugeren og klik <Ret>)

3.Indtast CPR-nummeret i feltet 'CPR-nummer'. Hvis brugeren er læge, skal der ligeledes indtastes autorisations-ID i feltet 'Autorisationsnr.'.

4.Klik på <OK>.

5.Genstart EG Clinea, så ændringen træder i kraft. Brugeren er nu klar til at anvende FMK.

 

Trin 5: Log ind med MitID Erhverv i EG Clinea


Login skal foretages den første gang om dagen, hvor du åbner Medicin-modulet, Vaccination-modulet eller et andet modul, som kræver login.

 

1.Når du aktiverer f.eks. Medicin-modulet, åbner der automatisk et lille vindue med information om, at der viderestilles til MitID Erhverv. I dette vindue skal du ikke foretage nogen handlinger. Vinduet er illustreret nedenfor.

 

Log ind MitID

 

2.Efter kort tid åbner der automatisk en internetbrowser med NemLog-in siden. Her skal du logge ind med MitID Erhverv og dit valgte identifikationsmiddel som fx MitID appen, MitID kodeviser eller lignende.

3.Når login er foretaget, skal der tages stilling til, om der logges på som privatperson eller som erhvervsbruger for en virksomhed. Her skal du logge på som erhvervsbruger for den lægeklinik, du arbejder for i EG Clinea på login-tidspunktet.

4.Hvis login er succesfuldt, vises besked om dette i internetbrowseren. Browservinduet kan nu lukkes ned, og du kan vende tilbage til EG Clinea.

 

Et login gælder i 8 timer, medmindre EG Clinea lukkes i mellemtiden. Når den udløber, vil EG Clinea automatisk bede om nyt login med MitID Erhverv ved næste patientopslag i Medicin-modulet eller Vaccination-modulet.

 

I det lille login-vindue kan knappen <Prøv igen> anvendes til at åbne en internetbrowser til login på ny, i tilfælde af, at den første browser blev lukket ved en fejl eller lignende.