Opsætning af FMK

<< Klik for at se indhold >>

Opsætning af FMK

Trin 1: Sørg for, at klinikken er tilsluttet MitID Erhverv


For at klinikken kan bruge MitID Erhverv, skal klinikken være tilsluttet MitID Erhverv. Hvis ikke dette allerede er gjort, kan denne vejledning følges: https://mitid-erhverv.dk/tilslutning/

Gå herefter til trin 2 nedenfor.

 

Trin 2: Knyt brugeren til klinikken på MitID Erhverv


En person i klinikken, som på MitID Erhverv har rollen "brugeradministrator", skal logge ind på MitID Erhverv og oprette den nye bruger i klinikkens organisation.

Find hjælp i vejledningen her: https://www.mitid-erhverv.dk/support/vejledning/anvendelse/brugeradministrator/#opret

 

Når den nye bruger er oprettet på MitID Erhverv, afhænger det næste trin af, hvem brugeren er:

Hvis brugeren er klinikpersonale, skal klinikkens læger give bemyndigelse for at brugeren kan anvende FMK. Gå til trin 3 nedenfor.

Hvis brugeren er læge, mangler der blot den sidste opsætning og login i EG Clinea. Gå til afsnittet Login med MitID Erhverv.

 

Trin 3 (eventuel): Opret klinikpersonale på FMK-online


For at klinikpersonalet kan få adgang til FMK, skal ALLE klinikkens læger hver især logge på FMK-online (https://fmk-online.dk/fmk/) og give personalet bemyndigelse.

Følg denne vejledning: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/registre-og-services/faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofesionelle/vejledninger_fmk_online_redesign/bemyndigelse_medhjaelp_redesign.pdf?la=da

 

Bemærk, at der kan gå op til fire timer før bemyndigelsen træder i kraft og klinikpersonalet har adgang til FMK.

Bemyndigelsen udløber efter to år. Fra 90 dage før udløb vil der blive vist en advarsel herom på FMK-online. Herefter skal bemyndigelsen fornyes.

 

Når der er givet bemyndigelse, mangler blot den sidste opsætning og login i EG Clinea. Gå derfor til afsnittet Login med MitID Erhverv.