Brugeropsætning ved multiklinik

<< Klik for at se indhold >>

Brugeropsætning ved multiklinik

Når klinikken er opsat som en multiklinik, dvs. har flere aktive ydernumre i databasen, er det også tit behov for at kunne opsætte brugere til at arbejde på tværs af klinikkerne (ydernumrene). Dette afsnit beskriver, hvordan denne opsætning foretages og hvad det ellers er vigtigt at være opmærksom på ved multiklinikker.

 

Hvad skal man være opmærksom på ved en multiklinik?


Brugere skal være oprettet i hver klinik, som de skal kunne arbejde i. Se afsnittet "Brugeroprettelse ved multiklinik, hvor brugere skal arbejde på tværs af klinikker" nedenfor.

Sekretær-brugere skal være bemyndiget af alle patientens kliniklæger for at kunne tilgå patientens medicinkort. Se afsnittet "Oprettelse af bemyndigelse til adgang til Medicinkortet" nedenfor.

En uddannelseslæge eller vikar skal i brugeropsætningen have sat flueben ved "Assisterende speciallæge", hvis ydelserne skal gå til den klinik, som patientens kliniklæge arbejder for.

Der kan både være fælleskalendere og kalendere kun knyttet til en bestemt klinik. Se mere i afsnittet her.

 

Brugeroprettelse ved multiklinik, hvor brugere skal arbejde på tværs af klinikker


For at oprette en bruger, der skal anvendes på tværs af klinikker, log ind med en administratorbruger og gå til Systemmanager -> System -> Brugere.

 

Trinvis eksempel:

1.Opret brugeren i den ene klinik, som beskrevet i afsnittet trinvis eksempel. Det vigtigste her er at huske brugernavn og password.

2.Opret ligeledes brugeren i klinik 2, klinik 3 osv. afhængig af hvor mange klinikker, brugeren skal kunne arbejde på tværs af. Det er vigtigt, at der angives det samme brugernavn og password for de andre klinikker, som blev angivet ved klinik 1.

3.EG Clinea vil automatisk lægge brugerne med samme brugernavn og password sammen, og næste gang brugeren logger ind, vil vedkommende skulle vælge hvilken af klinikkerne, de arbejder for på login-tidspunktet.

4.Brugernavn og password er nu synkroniseret på tværs af klinikker, mens resten af informationen forbliver klinikspecifik.

 

Oprettelse af bemyndigelse til adgang til Medicinkortet (sekretær-bruger):


Ved oprettelse af bemyndigelse til en sekretær-bruger på vegne af lægen, er det nødvendigt, at hver læge i klinikken opretter bemyndigelse separat. Det er ikke nok, at kun én læge gør det. Læs mere om oprettelse af bemyndigelse i vejledning fra Sundhedsdatastyrelsen.

 

Der kan være behov for at sætte CVR-nummeret for klinik 1 ind på klinik 2 for at den digitale signatur knytter sig korrekt, når man arbejder med patienter fra klinik 2.

 

Afregning ved multiklinikker


Afregning går til den klinik, som kliniklægen er tilknyttet.

 

Læger som arbejder på tværs af klinikker


Hvis en læge arbejder på tværs af klinikker, er det vigtigt, at de i brugeropsætningen har et flueben ved "Assisterende speciallæge", hvis ydelserne skal gå til den klinik, som patientens kliniklæge arbejder for. Hvis ikke dette er registreret, går alle lægens ydelser blot til den klinik, de er logget ind på. Dette er dog primært relevant ved uddannelseslæger og vikarer.