E-konsultation

<< Klik for at se indhold >>

E-konsultation

Patienten kan i Patientportalen


Vedhæfte billed- og PDF-filer til sin besked (op til tre filer på maksimalt 10 MB pr. fil).  

Besvare modtagne beskeder fra klinikken samt afsendte beskeder fra Patientportalen.

Brug af 'Besvar' vil fortsætte konsultationen i samme samtaletråd, hvorimod brug af 'Ny e-konsultation' altid starter en ny samtaletråd.

Se sine e-konsultationer i 'Dine e-konsultationer' og samtidig nemt fra forsiden se, hvis der er ulæste beskeder, da et tal og brevikon angiver, at der er ulæste beskeder. Ved valg af 'Dine e-konsultationer' foldes seneste besked automatisk ud og vises.

Patienter under 15 år gøres opmærksom på, at e-konsultationen vil kunne ses af alle forældremyndighedsindehavere i 'Min Læge'.

Ikke indsætte emoji tegn.

 

Læs også om hvad patienten kan/ikke kan i tilfælde af deaktiverede funktioner.  

 

Klinikken kan i EG Clinea


Ændre antal karakterer en e-konsultation maksimalt kan have (standard er 400) i Systemmanager -> E-moduler -> E-konsultation -> Længde.

Læse modtagne e-konsultationer fra Patientportalen i 'Beskeder' i bakken 'E-konsultationer'.

Se vedhæftede filer i 'Media'.

Besvare en modtaget besked fra patienten, hvorved der fortsættes i samme samtaletråd.

Vedhæfte billed- og PDF-filer til beskeder (maksimalt 9 filer).

Fra patientens Journal besvare e-konsultationen med <F8> eller oprette læge lægebrev med journalnotatet for e-konsultation med <Alt+Æ>.

Se ikon og dato angivelse for "Læst-markering", hvornår patienten har åbnet e-konsultationen i Patientportalen, i 'Sendte svar'.

 

Skærmbilleder


Patientportal skærmbilleder ses i vejledningerne, som findes i afsnittet 'Tips & Tricks'.