Feriebesked

<< Klik for at se indhold >>

Feriebesked

Opsætning af feriebesked til visning på Patientportalen håndteres fra Systemmanager -> E-moduler -> Feriebesked.

 

Bemærk! Feriebesked-opsætningen håndteres fuldt ud af Patientportalen, men håndteres ikke på samme vis, når det gælder Min Læge app'en og Medicinkort app'en. Læs mere om dette i ferieperiode håndtering.

 

Opsætning af feriebesked for hele klinikken eller pr. bruger, som vises på Patientportalen i det anførte datointerval


Feriebeskeden anvendes til de dage klinikken eller en bestemt bruger holder lukket/ferie og man ønsker at give klinikkens patienter besked om dette via EG Clineas Patientportal. Feriebeskeden kan oprettes på forhånd. Det er ikke nødvendigt efterfølgende at slette feriebeskeden for at fjerne den, da feriebeskeden kun vises i det angivne datointerval. Næste gang en feriebesked ønskes vist på Patientportalen, kan feriebeskeden blot tilrettes med et nyt datointerval, besked mv. Udover beskeden til klinikkens patienter, er det også muligt at deaktivere e-Konsultation og e-Receptfornyelse gældende i det valgte datointerval. (Deaktivering af e-Receptfornyelse kan dog kun deaktiveres når 'Hele klinikken' er valgt i menuen 'Bruger').

 

Bemærk! Feriebesked opsætning for Patientportalen slår også igennem for 'Min Læge'.  'Min Læge' understøtter dog ikke visning af selve feriebeskeden. Feriebesked opsætning for Patientportalen slår ikke igennem for FMK online eller Fælles Medicinkort app'en.

 

Opret besked ved ferie


1. Vælg "Hele klinikken" eller et navn fra listen i feltet Bruger.

  En besked for hele klinikken vil blive vist på menusiden, mens en besked for en bruger vil blive vist, når denne bruger vælges til eksempelvis en e-konsultation.  

2. Angiv start- og slutdato.

3. Sæt markering i "Deaktiver e-konsultation" og "Deaktiver e-receptfornyelse", hvis der skal lukkes for en eller begge af disse funktioner.

4. Skriv den besked, der skal vises på Patientportalen i "Besked".

5. Klik på <OK>.

6. Klinikkens patienter vil nu kunne se feriebeskeden på Patientportalen, idet patienten er logget ind. (se skærmbillede 2 nedenfor)

 

Bemærk! Opsætning af feriebesked lukker ikke automatisk for klinikkens kalendere, hverken på Patientportalen eller til manuel bookning i EG Clinea

 

Skærmbillede


Systemmanager- emoduler-feriebesked                Feriebesked på patientportalen

Skærmbillede 1                                                                        Skærmbillede 2