Feriebesked

<< Klik for at se indhold >>

Feriebesked

Opsætning af feriebesked til visning på Patientportalen håndteres fra Systemmanager -> E-moduler -> Feriebesked.

 

Bemærk! Feriebesked opsætningen håndteres fuldt ud af Patientportalen, men håndteres ikke på samme vis, når det gælder Min Læge app'en og Medicinkort app'en. Læs mere om dette i ferieperiode håndtering.

 

Opsætning af feriebesked for hele klinikken eller pr. bruger, som vises på Patientportalen i det anførte datointerval


Feriebeskeden anvendes til de dage, der ønskes lukket i de respektive kalendere. Feriebeskeden kan oprettes på forhånd. Det er ikke nødvendigt at slette feriebeskeden for at fjerne den, da feriebeskeden kun vises i det angivne datointerval. Næste gang feriebeskeden ønskes vist på Patientportalen, kan feriebeskeden tilrettes med et nyt datointerval, besked mv. Udover dato og besked er det muligt at deaktivere e-Konsultation og e-Receptfornyelse gældende i det datointerval, som er valgt i feriebeskeden.

 

Bemærk! Feriebesked opsætning for Patientportalen slår også igennem for 'Min Læge'.  'Min Læge' understøtter dog ikke visning af selve feriebeskeden. Feriebesked opsætning for Patientportalen slår ikke igennem for FMK online eller Fælles Medicinkort app'en.

 

Opret besked ved ferie (luk for booking af tider)


1. Vælg "Hele klinikken" eller et navn fra listen i feltet Bruger.

  En besked for hele klinikken vil blive vist på menusiden, mens en besked for en bruger vil blive vist, når denne bruger vælges til eksempelvis en e-konsultation.  

2. Angiv start- og slutdato.

3. Sæt markering i "Deaktiver e-konsultation" og "Deaktiver e-receptfornyelse", hvis de to funktioner også skal lukkes for.

4. Skriv den besked, der skal vises på Patientportalen i "Besked".

5. Klik på <OK>.  

 

Skærmbillede


Systemmanager- emoduler-feriebesked