'Min Læge' app (MLA)

<< Klik for at se indhold >>

'Min Læge' app (MLA)

PLO og Sundheds- og Ældreministeriet står bag appen kaldet 'Min Læge' til alle borgere over 18 år i Danmark.

'Min Læge' understøttes i EG Clinea.

 

'Min Læge' e-konsultation


Sender patienten en e-konsultation fra 'Min Læge', vil det i EG Clinea fremgå i Modtagne svar, at e-konsultationen er sendt fra 'Min læge app'. Det vil kun være gældende for e-konsultationer modtaget fremadrettet. Hvis e-konsultationer er importeret via FNUX, vil det fremgå som nu, hvor patientens navn står i 'Afsender'.

 

Sender klinikken en e-konsultation fra EG Clinea til patienten, vil e-konsultationen fremgå af både Patientportalen og 'Min Læge'. Det samme gælder, hvis patienten sender en e-konsultation fra 'Min Læge' eller Patientportalen. I begge tilfælde vil e-konsultationen fremgå begge steder. Klinikken kan i oversigten i Sendte Svar kunne se, hvis e-konsultationen er åbnet i Patientportalen, men dette gælder ikke hvis patienten har åbnet e-konsultationen fra 'Min Læge-app'.

 

Har patienten ikke en gyldig e-mailadresse i Patienthovedet, er det fortsat muligt at besvare en e-konsultation modtaget fra 'Min Læge'. I den forbindelse gøres opmærksom på, at patienten kun vil modtage notifikation om e-konsultationen fra 'Min Læge' og ikke via e-mail fra EG Clinea. Er patienten ikke markeret som aktiv i 'Min Læge', vil der fortsat ikke kunne sendes e-konsultationer til patienter uden e-mail registreret i EG Clinea.

 

Bemærk! Hvis EG Clinea har e-konsultationer indeholdende to ?-tegn, skyldes det, at det tidligere har været muligt at indsætte emoji tegn fra 'Min Læge'.

 

Understøttelse af e-konsultation modtagelse fra Min Læge afspejler opsætningen gældende for Patientportalen. Opsætningen foretages af EG Healthcare Support. Det vil fremgå af menupunktet Systemmanager -> E-moduler -> Min Læge app opsætning - hvad der er valgt i opsætningen. Har klinikken valgt på en patient at fjerne markering i Patientportal formen på Patienthovedet vedrørende e-konsultation, hvorved patienten ikke kan sende besked til klinikken, vil dette kun gælde for Patientportalen og ikke 'Min læge'.

 

Feriebesked opsætning for Patientportalen slår også igennem for 'Min Læge'.  Bemærk! 'Min Læge' understøtter dog ikke visning af selve feriebeskeden. Læs afsnittet ferieperiode håndtering.

 

Journalen er det tydeliggjort, når en e-konsultation er kommet fra 'Min Læge'. I diagnoselinjen er tilføjet teksten 'E-konsultation (Modtager navn) - Min Læge app'.

 

Ligeledes fra Journalen vil udvalgte kroniske diagnoser fremgå af 'Min Læge' med link til relevant forløbsplan.

 

'Min Læge' e-tidsbestilling


Det er muligt at bestille tid fra 'Min Læge' tilsvarende de indstillinger, klinikken anvender i forbindelse med tidsbestilling via Patientportalen. Tidsbestilling foretaget af klinikken i EG Clinea eller af patienten i Patientportalen vil fremgå af 'Min Læge'. Aflyses en tid fra Kalenderen eller fra Patientportalen, vil tiden i 'Min Læge' blive fjernet. Udeblivelse vil ligeledes resultere i, at tiden i 'Min læge' fjernes fra oversigten over aftaler. Hvis en tid sættes i Kø i EG Clinea, vil tiden også ændre status i 'Min Læge' til 'Status ankommet'.  

 

I EG Clinea vil det i Beskeder fremgå om en tid er bestilt fra 'Min Læge' eller 'Patientportal'.

 

Bestiller patienten en tid i 'Min læge', hvor tiden er knyttet til et oplysningsskema i EG Clinea, får patienten i forbindelse med tidsbestillingen vist en besked om, at oplysningsskemaet skal udfyldes samt et link til Patientportalen, da udfyldelse skal foretages i Patientportalen. Status på om et oplysningsskema er udfyldt eller ej, samt dato herpå, vil kun fremgå i Patientportalen. Ligesom i Patientportalen kan oplysningsskemaet tilgås igen ved at klikke på selve tiden i oversigten over tider i 'Min læge', hvor samme link som ved tidsbestilling vil fremgå.

 

Understøttelse af e-tidsbestilling modtagelse fra Min Læge afspejler opsætningen gældende for Patientportalen. Opsætningen foretages af EG Healthcare Support. Det vil fremgå af menupunktet Systemmanager -> E-moduler -> Min Læge app opsætning - hvad der er valgt i opsætningen.  Har klinikken valgt på en patient at fjerne markering i Patientportal formen på Patienthovedet vedrørende e-tidsbestilling, hvorved patienten ikke kan bestille tid, vil dette kun gælde for Patientportalen og ikke 'Min læge'.

 

'Min Læge' Medicin


Medicin vil medicinbestillinger fremgå som i dag, da medicinbestillinger ikke foretages fra 'Min Læge' men i stedet ved at app'en viderestiller til den anden app; 'Medicinkortet'. 'FMK patient bestilling' vil derfor som i dag fremgå, hvis patienten via 'Min Læge' tilgår 'Medicinkortet' og anmoder om receptfornyelse.

 

Særligt gældende for patienter under 15 år i 'Min Læge'


Særligt gældende for patienter under 15 år er, at oprettes e-konsultation og bestilles en tid, vil alle forældremyndighedsindehavere kunne se e-konsultationen og aftaletidspunktet i 'Min Læge'. Dette gøres opmærksom på i Patientportalen.

 

'Min Læge' Prøvesvar


Det er muligt at se udvalgte laboratoriesvar fra EG Clineas Laboratoriemodul i 'Min læge'.  I 'Min Læge' fremgår de under 'Prøvesvar'. Hvilke prøvesvar er defineret PLO, som ligeledes har defineret en beskrivelse til prøvesvarene og sat grænseværdierne for de enkelte prøvesvar. På nuværende tidspunkt vil patienter kunne se prøvesvar tilbage til 2013.

 

Et prøvesvar med et vedhæftet bilag vil ligeledes kunne ses i 'Min læge' i detaljer til prøvesvaret. Bilaget kan åbnes og ses i 'Min læge'.

 

I detaljer til et prøvesvar ses ligeledes en graf med selve prøveværdien og foreligger der mere end ét prøvesvar tilhørende samme prøve, vil endnu en graf vise udviklingen henover tid.

 

Covid-19 prøvesvar vil fremgå i 'Min Læge' app'en. (Bemærk! Afventer idriftsættelse fra PLSP)

 

Information fra PLO om 'Min Læge'


Yderligere information om 'Min Læge' kan ses her.

 

Send klinikbeskeder via 'Min Læge'


Der kan sendes beskeder til specifikke grupper af patienter via appen 'Min Læge'. Det er kun muligt at sende til patienter, som er oprettet i appen, og klinikbeskederne vises kun i 'Min Læge' appen.

 

Beskederne sendes via PLO's og PLSP's service Klinikbeskeder, som tilgås via Menu > Links > Klinikbeskeder og spørgeskemaer.

Find en introduktion og vejledning til oprettelse af klinikbeskeder i denne vejledning.