Ferieperiode håndtering

<< Klik for at se indhold >>

Ferieperiode håndtering

Håndtering af ferieperiode i EG Clinea, Patientportalen, Min Læge app'en, Medicinkort app'en


Når ferieperioden nærmer sig, dukker der ofte spørgsmål op om håndtering i EG Clinea, Patientportalen, Min Læge appen og Medicinkortet appen.

Nedenfor er en kort forklaring til håndtering samt anbefaling:

 

Feriebeskeden opsat i EG Clinea er gældende for hele klinikken eller den enkelte bruger i klinikken. Ydermere kan det vælges at deaktivere e-konsultation og/eller receptfornyelse for den angivne ferieperiode. E-konsultation kan deaktiveres på brugerniveau eller klinikniveau, mens receptfornyelse kun kan deaktiveres på klinikniveau. Feriebesked-opsætningen gælder for Patientportalen tilhørende EG Clinea og feriebeskeden vil fremgå af Patientportalen, når patienten er logget ind.

 

Opsætningen slår også igennem på Min Læge appen, når det gælder e-konsultation.

Det betyder, at er der opsat en ferieopsætning på enten klinikken eller en bruger med e-konsultation deaktiveret, vil patienten ikke kunne skrive en e-konsultation fra Min Læge appen heller.

Selve feriebeskeden vil dog ikke fremgå af Min Læge appen.

 

Opsætningen slår ikke igennem på Min Læge appen, Medicinkortet appen eller sundhed.dk, når det gælder receptfornyelse, da dette omhandler FMK receptanmodninger. FMK receptanmodninger har EG Clinea ingen indflydelse på.

Det betyder, at er der sat ferieopsætning op på klinikken med receptfornyelse deaktiveret, vil patienten ikke fra Patientportalen kunne anmode om receptfornyelse, men patienten vil godt kunne anmode om receptfornyelse fra enten sundhed.dk, Medicinkortet appen eller Min Læge appen (da denne anvender Medicinkortet appen).

Selve feriebeskeden vil heller ikke fremgå af sundhed.dk, Medicinkortet appen eller Min Læge appen.

Bemærk! Det er heller ikke muligt at spærre for korrespondance fra hjemmeplejen eller FMK anmodninger fra dem. De skal informeres som vanlig.

 

Anbefaling


Der er flere måder at håndtere ferieperioder på. Det er derfor naturligvis op til den enkelte klinik at vurdere, hvad der fungerer bedst. Nedenstående er EG Healthcares anbefaling ud fra, at e-konsultationer og receptfornyelser kan komme fra flere og andre steder end blot Patientportalen.

 

Opsæt feriebesked i Systemmanager og tag stilling til deaktivering af henholdsvis e-konsultation og receptfornyelse. Denne opsætning håndteres fuldt ud af Patientportalen.

Luk relevante kalendere i EG Clinea (Opsætning af feriebesked lukker ikke automatisk for kalendere, hverken på Patientportalen eller til manuel bookning i EG Clinea). Vejledning til indsættelse af kalenderskabeloner kan findes her: Kalenderopsætning

For almen praksis: Sørg for at sætte ferieinformation på PLO Fri/Ferie. En opsat ferieinformation vil fremgå af Min Læge appen samtidig med information om eventuel ferieafløser. Derved vil patienter, der anmoder om receptfornyelse ad den vej blive informeret om ferieperioden. Der er direkte adgang til PLO Fri/Ferie fra EG Clinea via Menu > Links > PLO Fri Ferie.

For speciallægepraksis: Sørg for at sætte ferieinformation på FAPS Fri/Ferie. Se hvordan i denne vejledning. Der er direkte adgang til FAPS Fri/Ferie fra EG Clinea via Menu > Links > FAPS Fri Ferie og ikonet k+ øverst i hovedmenuen: k+

Informer på klinikkens hjemmeside om håndtering af e-konsultation og receptfornyelser i ferieperioden.

Informer hjemmeplejen.