Ferieperiode håndtering

<< Klik for at se indhold >>

Ferieperiode håndtering

Håndtering af ferieperiode i EG Clinea, Patientportalen, Min Læge app'en, Medicinkort app'en


Når ferieperioden nærmer sig,  dukker ofte spørgsmål op om håndtering i EG Clinea, Patientportalen, Min Læge app'en og Medicinkortet app'en.

Nedenfor er en kort forklaring til håndtering samt anbefaling:

 

Feriebeskeden opsat i EG Clinea er gældende for hele klinikken eller den enkelte bruger i klinikken. Ydermere kan det vælges at deaktivere e-konsultation og/eller receptfornyelse for den angivne ferieperiode. E-konsultation kan deaktiveres på brugerniveau eller klinikniveau, mens receptfornyelse kun kan deaktiveres på klinikniveau. Feriebesked opsætningen gælder for Patientportalen tilhørende EG Clinea og feriebeskeden vil fremgå af Patientportalen, når patienten er logget ind.

 

Opsætningen slår også igennem på Min Læge app'en, når det gælder e-konsultation.

Det betyder, at er der opsat en ferieopsætning på enten klinikken eller en bruger med e-konsultation deaktiveret, vil patienten ikke kunne skrive en e-konsultation fra Min Læge app'en heller.

Selve feriebeskeden vil dog ikke fremgå af Min Læge app'en.

 

Opsætningen slår ikke igennem på Min Læge app'en, Medicinkortet app'en eller sundhed.dk, når det gælder receptfornyelse, da dette omhandler FMK recept anmodninger. FMK recept anmodninger har EG Clinea ingen indflydelse på.

Det betyder, at er der sat ferieopsætning op på klinikken med receptfornyelse deaktiveret, vil patienten ikke fra Patientportalen kunne anmode om receptfornyelse, men patienten vil godt kunne anmode om receptfornyelse fra enten sundhed.dk, Medicinkortet app'en eller Min Læge app'en (da denne anvender Medicinkortet app'en).

Selve feriebeskeden vil heller ikke fremgå af sundhed.dk, Medicinkortet app'en eller Min Læge app'en.

Bemærk! Det er heller ikke muligt at spærre for korrespondance fra hjemmeplejen eller FMK anmodninger fra dem. De skal informeres som vanlig.

 

Anbefaling


Der er flere måder at håndtere ferieperioder på. Det er derfor naturligvis op til den enkelte klinik at vurdere, hvad der fungerer bedst. Nedenstående er EG Healthcares anbefaling ud fra, at e-konsultationer og receptfornyelser kan komme fra flere og andre steder end blot Patientportalen.

 

Opsæt feriebesked i Systemmanager og tag stilling til deaktivering af henholdsvis e-konsultation og receptfornyelse. Denne opsætning håndteres fuldt ud af Patientportalen.

Luk relevante kalendere i EG Clinea (Opsætning af feriebesked lukker ikke automatisk for kalendere, hverken på Patientportalen eller til manuel bookning i EG Clinea). Vejledning til indsættelse af kalenderskabeloner kan findes her: Kalenderopsætning

Sørg for at sætte ferie information på PLO Fri/Ferie. En opsat ferie information vil fremgå af Min Læge app'en samtidig med information om eventuel ferieafløser. Derved vil patienter, der anmoder om receptfornyelse ad den vej blive informeret om ferieperioden.

Informer på klinikkens hjemmeside om håndtering af e-konsultation og receptfornyelser i ferieperioden.

Informer hjemmeplejen.