Afsendelse

<< Klik for at se indhold >>

Afsendelse

Alle ændringer/tilføjelser vedrørende ordinationer, recepter og ajourføring i medicin modulet på den samme patient bliver til én samlet forsendelse, der ses i mappen "Medicin" i Beskeder ('Udbakken' og 'Sendt') og er af typen "Medicinkort”.

 

Medicinkortet sendes automatisk med det samme afhængigt af brugerens rettigheder, når modulet lukkes med tryk på <Alt+Z> eller patienten ryddes med <Altgr+P>. Medicinkortet kan ikke sendes, hvis modulet er åbent. Ændringer til medicinkortet udført af læge sendes med det samme, mens ændringer udført af sekretæren, vil blive lagt til godkendelse i Beskeder i 'Udbakken'. Godkendende læge skal være logget på med sin sundhedsfaglige digitale signatur, for at de godkendte medicinkort kan sendes. Læs mere i afsnittet Fejl i Beskeder.
 

Status på afsendelse kan ses i Beskeder og i bakken ”Sendt” i mappen ”Medicin”, såfremt de sendes med det samme. Filerne bliver IKKE kvitteret. Status ”Sendt” i Beskeder er ”kvitteringen”.

 

Medicinkort bliver automatisk synkroniseret med FMK, hvorfra apoteket håndterer recepterne. Når recepten er blevet udleveret på apoteket oprettes en effektuering på FMK, der så kan ses, næste gang patienten hentes frem i EG Clinea og medicinkortet automatisk opdateres.

 

Hvis medicinkort ændringer i Beskeder i udbakken slettes med <Del>, slettes alle ikke sendte ændringer for medicinkortet og ikke kun en enkelt recept. Recepter kan enkeltvis slettes i medicinmodulet.