Yderligere funktionalitet

<< Klik for at se indhold >>

Yderligere funktionalitet

<Shift+F9>: Indsæt en medicin note (maks 10 linjer) på en patient, som vises hver gang modulet tilgås.

 

<F9>: Viser detaljer på ordination, recept, effektuering.

I detaljer ses 'Oprettet', som er en information om 'EG Clinea bruger', hvis en af ovennævnte er oprettet igennem EG Clinea. 'EG Clinea bruger' er den bruger, der har oprettet ordinationen, recepten, effektueringen i EG Clinea, mens 'Udført af' er den ansvarlige bruger, der enten har godkendt eller skal godkende.

 

En ordination, der er privatmarkeret af patienten, vil ses i detaljer i sektionen 'Privatmarkering' med information om tidspunkt for privatmarkeringen samt at det er udført af patienten selv. Rettes ordinationen efterfølgende i EG Clinea, vil sektionen forsvinde, når medicinkortet hentes på ny.

 

<Ctrl+F9>: Gør det muligt at se tidligere versioner af ordinationen. Enten ud fra dato eller versioner.

 

<Alt+F9>: Viser detaljerne version, sidst ændret og ajourføring for selve medicinkortet.

 

<Shift+Alt+F9>: Gør det muligt at se tidligere versioner af medicinkortet. Enten ud fra dato eller versioner.

 

Kolonnevælger: Ved højreklik i kolonneoverskrifterne er det muligt at til- og fravælge kolonner. Kolonnen kan efterfølgende trækkes hen til en ønsket placering. Læs om tilpasning af kolonner.

 

Opret journalnotat: En kontakt i journalen (autokontakt) kan oprettes for hver gang, der ordineres medicin til patienten. Det forudsætter en indstilling, som skal sættes af EG Healthcare Support. Læs mere om modul specifikke indstillinger og indstillinger generelt. Når indstillingen er sat, er det valgfrit, hvilke recepter, der oprettes kontakt for i journalen.

 

Annuller recept: Recepter kan annulleres i løse og under den enkelte ordination med< Ctrl+Del>.  Vær opmærksom på, at løse recepter, der markeres uaktuelle bør annulleres, så der ikke længere kan afhentes medicin på recepten. Hvis ikke recepten annulleres, kan borgeren afhente medicin på apoteket, uden at det fremgår tydeligt af FMK. Recepten vil stadig være at se på medicinkortet, med status Annulleret, men alle resterende udleveringer vil blive annulleret.

 

Print recept: Ikke synkroniserede recepter kan markeres til print med <Ctrl+F5>. Det fjerner tilknytningen til ordinationen, de bliver i stedet  løse recepter. <F5> i løse recepter vil printe alle recepter markeret til print, så de kan sendes til apoteket eller gives til patienten, hvilket kan være anvendeligt i tilfælde af FMK driftstop.

 

Udvid alle/Fold alle: Det er muligt at udvide samtlige ordinationer på en patients medicinkort. Vælger man dette, vil man få vist både recepter og effektueringer på alle ordinationer. Funktionen aktiveres ved at højreklikke i medicinkortet og vælge punktet 'Udvid alle'. Ønsker man at folde alle oplysningerne sammen igen, højreklikkes påny og der vælges 'Fold alle'.

Som standard vil alle medicinkort i EG Clinea være sammenfoldet når de tilgås. Ønsker klinikken at alle ordinationer på medicinkortet skal være foldet ud/udvidet som standard når medicinkortet tilgås, skal der foretages en ændring i indstillingerne til medicinkortet under punktet 'Udvid'. Læs mere om tilpasning af indstillinger i EG Clinea her: Indstillinger generelt

 
Magistrel medicin:  Ordinationen oprettes på medicinkortet, men recepterne vil blive flyttet til løse recepter, hvorefter de kan udskrives og sendes til apoteket.

 

Seponering: Ordinationer med slutdato seponeres automatisk, når slutdatoen er nået og gemmes i FMK under udløbne recepter. Disse vises med <Vis udløbne>. Ordinationer kan også manuelt seponeres, hvis patienten stopper med at skulle have præparatet.

 

Kontroldato: Relateret til INR/VKA behandling kan der på VKA-lægemiddelordinationer (vitamin-K-antagonisterne warfarin (B01AA03) og phenprocoumon (B01AA04)) registreres kontroldatoer for, hvornår patienten senest var til kontrol samt dato for næste kontrol. Kontroldatoer vil fremgå på medicinkortets oversigt i kolonnen 'Kontrol' i form af et 'dokument' ikon og ved at holde musen henover ikonet vises datoerne.

 

Udskriv medicinkortet: Ved højreklik på medicinkortet er det muligt at udskrive medicinkortet med <F5>. Udskriftet dannes direkte fra FMK.

 

Udskriv ordinationer: Ved højreklik på medicinkortet er det muligt at udskrive ordinationer med <Shift+F5>. Udskriftet dannes i EG Clinea og opsætning kan foretages i Systemmanager.