Hent patient

<< Klik for at se indhold >>

Hent patient

Der er flere måder at hente patient på, hvor patienten aktiveres i EG Clinea og samtidig fjernes fra køen.

Bemærk! Hvis det er opsat på den enkelte kø, som gøres i Systemmanager, er det muligt at bevare patienten i køen.

 

<Enter>


På en patient hentes den aktuelle patient ud af køen.

 

<Shift+Enter>


Den øverste/første patienten hentes ud af køen.

 

<Nr.>


Tast et tal mellem 1-9 for en given patient. Den aktuelle patient hentes ud af køen. (Det er tallene ovenover bogstaverne på tastaturet, der skal benyttes).