Sæt i kø

<< Klik for at se indhold >>

Sæt i kø

Der er flere måder at sætte i kø på.

Bemærk! I kalenderen vil patienttiden blive markeret, når patienten er sat i kø.

 

<F7>


Vælg<F7>, kør patientens sygesikringskort igennem og vælg <F4>. Uanset hvilken kalender patienten har tid i, vil systemet sende patienten over i den kø, som hører til pågældende kalender. Det vil altid være den første aftale, som bliver fundet.

 

<F4>


Gå i kalender og brug pil ned på patienten, vælg <F4>. Patienten sættes i pågældende Kø.

 

<Ctrl+Shift+kø-nr.> og <Ctrl+Shift+’+’>


Sæt patient i kø med tasterne <Ctrl+Shift+kø-nr.> eller kølisten med <Ctrl+Shift+’+’>, uanset hvor fokus er i EG Clinea.

 

Vælg kø <Shift+F4>


Gå i kalenderen, vælg <Shift+F4> for at frembringe skærmbillede til 'Vælg kø'.

 

En oversigt over alle køer, opsat i systemet, vises. Vælg den ønskede kø fra oversigten.

I notefeltet står, hvilken kø, patienten er sat i.