Funktioner, Skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner, Skærmbillede

Kø og kalender er tilknyttet hinanden på den måde, at kø nr. 1 hænger sammen med kalender nr. 1 og som oftest har samme navn. Køer kan dog oprettes og navngives, som ønsket.

 

hent en patient fra en kø.  

et enkelt tastetryk kan sætte patienter i kø. Køen afspejler på den måde venteværelset.

en patient kan altid sættes i kø, uanset om patienten har tid i kalender eller ej. Køen kan derved anvendes som huske- eller opgaveliste.

 

Under Kø er det muligt at få vist et infopanel med op til 9 felter. Felterne kan vise yderligere informationer relateret til patienten, når der er fokus på en patient i køen. Infopanelets feltindhold skal sættes op i en indstilling af EG Healthcare Support. Eksempler på yderligere informationer er patientens telefonnumre, patientens kliniklæge, patientens sygesikringsgruppe og patientens næste tid.

 

Funktioner


Indsæt patient i kø med <Ins>. Tast eventuelt positions nr., skriv eventuelt note og tryk <Enter>.

Slet patient i kø ved at markere pågældende patient og vælge <Delete>.

Slet alle patienter i en kø  med <Shift+Delete>.

Rediger en note eller position med <F2>.

Indsæt ny patient med <F7>. Søg patient frem og indsæt med <Ins>.

Flyt patient til en anden kø ved at markere patienten og vælge <Shift+Alt+Kø-nr.>.

Udskriv indholdet af køen med <F5>. Udskriften kan redigeres efter behov i forhold til viste felter samt sideopsætning i Systemmanageren.

 

Fanebladet 'Kø'


Ved klik på fanebladet mens Patienthoved vises, fremkommer alle køer, som er opsat i systemet. Ud for de første 10 køer, står genvejen: KØ 1 – <CTRL+1> KØ 2 – <CTRL+2>.

 

visning af kø faneblad

 

Vælg kolonner i 'Kø'


Ved højre klik på kolonneoverskriften vises 'Vælg kolonner, hvor det er muligt at gøre kolonner synlige eller ikke synlige.

 

P = varighed

T= aftaletype

 

vælg kolonner i kø