Kopier/Sæt ind

<< Klik for at se indhold >>

Kopier/Sæt ind

Kopiering af tekst fra Journalen


Opret lægebrev på baggrund af kopiering af journalnotat(er). Læs mere her.

 

Kopiering af tekst fra andre moduler


Det er muligt at kopiere data til et lægebrev fra samtlige moduler ved hjælp af Windows funktionen <Ctrl+C>/<Ctrl+V>.

 

<Ctrl+S>

Tryk <Ins>

Navigér til aktuelle modul

Marker aktuelle tekst

Tryk <Ctrl+C> (kopier)

<Ctrl+S>

<Ctrl+V> (sæt ind)  

 

Det markerede sættes ind i feltet  'Tekst' i lægebrevet.