Funktioner

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner

Opret ny speciallægeepikrise, korrespondancebrev eller e-Konsultation <Ins>


Speciallægeepikrise sendes typisk fra speciallæger til patientens egen læge.

Korrespondancebrev sendes typisk til sygehuse og hjemmeplejen.

E-konsultation sendes til patienten.

For speciallæger er typerne bookingsvar, udskrivningsepikrise (illustreret) og ambulantepikrise også mulige.

 

Link til den nye epikrisevejledning, som er trådt i kraft pr. 1. juli 2019.

 

Felter


I Type vælges en af typerne. Felterne nedenfor er afhængig af ens valg af type.

 

Aktionsdiagnose er valgfrit. Det er muligt at indsætte én aktionsdiagnose.

Andre diagnoser, operationer og undersøgelser kan anvendes til at indsætte øvrige diagnoser.

I Modtager vælges den aktuelle modtager. Bemærk! Ved speciallægeepikrise indsættes "egen læge" fra patienthovedet automatisk.

I Afsender angives navnet på den ansvarlige læge.

Behandling er datofelter, hvor man kan indsætte dato for hvornår en behandling er igangsat og afsluttet. Bemærk! Ved speciallægeepikrise hedder felterne i  'Påbegyndt' og 'Afsluttet'. Ved udskrivningsepikrise hedder felterne 'Indlagt' og 'Udskrevet'. Ved bookingsvar hedder felterne 'Indkaldt til' samt felt til valg af tidspunkt. Ved ambulantepikrise hedder felterne 'Første besøg' og 'Sidste besøg'.  

 

Tekst fra andre moduler kan automatisk eller manuelt kopieres hertil.

 

Prioritet og Anbefaling om opfølgning hos egen læge er felter til udfyldelse ved oprettelse af speciallæge-, udskrivnings- og ambulantepikriser (illustreret).

Prioritet indeholder mulighederne akut, subakut, rutine og ingen (for speciallægeepikriser dog kun 'Rutine' og 'Ingen'). Feltet er ikke udfyldt på forhånd, men skal manuelt angives.

Hvis prioritet er udfyldt, skal tekstfeltet til anbefaling om opfølgning hos egen læge også udfyldes, med undtagelse af 'Ingen' i prioritet.

 

Det er muligt at angive om et lægebrev er et rettet svar.

Ved brug af funktionen 'Kopier' på allerede sendte 'Speciallægeepikrise', 'Bookingsvar', 'Udskrivningsepikrise' og 'Ambulantepikrise' sættes automatisk markering i feltet 'Rettet svar'. Markeringen kan manuelt fjernes i de tilfælde, det ikke er grundet rettelser til det afsendte, at kopier funktionen benyttes.

Vælges kopier på et svar, der endnu ikke er sendt, vil markeringen i 'Rettet svar' ikke blive sat.  

 

Når et kopisvar skal sendes til anden modtager end den direkte modtager af en speciallæge-, udskrivnings- eller ambulantepikrise, danner EG Clinea automatisk en kopi af brevet og sætter korrekt modtager ind i feltet 'Kopimodtager'. I oversigten fremgår kopimodtager af kolonnen 'Kopimodtager', som kan blive vist ved at vælge højreklik og tilføje. I tilfælde af kopimodtagers lokationsnummer ikke er gyldigt, og der sendes trods dette, vil EG Clinea rydde kopimodtageren ved afsendelse.

 

Ved afsendelse af lægebrevet, dannes derved to meddelelser, én til modtager og én til kopimodtager. Læs også afsnittet om kopimodtager i Beskeder.

 

Funktioner


Gem med <OK>.

Gem og send med <F7>.

Få vist et sendt svar med <F2>, hvor alle felter vil være inaktive og redigering derved ikke mulig. Sendte svar vises i en visningstilstand for at sikre historikken bevares.

Kopier et sendt svar med <Ctrl+Ins> for at oprette et nyt svar med samme indhold.

Rediger et ikke sendt svar med <F2>.

Udskriv med <F5>. Selve skabelonen, der printes kan redigeres efter behov i Systemmanageren.

 

Vedhæft fil på samme måde som vedhæftning af filer til henvisninger.

Særligt for sendte svar typer er, at <Vedhæft> knappen altid vil være aktiv, og systemet vil advare, hvis modtager ikke understøtter modtagelse af vedhæftninger.

 

Kopier med <Ctrl+Ins> og udfyld derefter kun 'Modtager'. Bemærk! Det er ikke muligt at kopiere e-Konsultation.

Slet med <Del>. Det er muligt at slette printede og sendte.

Opdages fejl eller mangler i et sendt svar, inden det er sendt, kan det markeres og slettes fra Beskeder ('Udbakke') og derved blive redigerbar.

 

I forbindelse med e-konsultation er det muligt via en indstilling at indsætte en standard tekst i emnefeltet, hvis svaret ikke allerede har et emne.

 

Der kan opsættes standard-hilsener via Menu -> Indstillinger -> Sendte svar -> Hilsen linje [1-4].

Tekst angivet i 'Hilsen'-felterne anvendes kun ved korrespondancebreve og speciallægeepikriser.

 

Indsæt standardtekster på speciallæge-, udskrivnings- og ambulantepikriser i anamnesefeltet med <Ins>. Standardteksterne er implementeret som systemfrasen 'Sygehusepikrise tekst', da det giver mulighed for samtidig at benytte systemfelterne 'Aktuel medicin' og 'Aktuel medicin med slutdato', hvilket er sidste punkt til udfyldelse i standardteksten. Systemfrasen bliver oprettet med brug af 'Aktuel medicin', men kan ændres hvis ønsket.

 

Skærmbillede


udskrivningsepikrise 19.2