Opret lægebrev fra journalen

<< Klik for at se indhold >>

Opret lægebrev fra journalen

Marker en dato i journalen og tryk <Alt+Æ>.

 

Journalnotat(er) fra denne dato og frem bliver kopieret til tekst feltet i lægebrevet. Notater der ikke ønskes medsendt i lægebrevet, kan slettes i forbindelse med udfyldelse af selve lægebrevet. Tekst kan også tilføjes.

 

Med en indstilling kan autogenererede kontakter fravælges i denne kopiering fra journal til lægebrev.

 

Send lægebrevet med <Send>, hvorefter der returneres til Journal.

Journalen vil automatisk få dannet et notat i Journalen, som ses ved at opdatere Journalen med <Opdater>.

 

Skærmbillede


opret lægebrev fra journal