Operation

<< Klik for at se indhold >>

Operation

Ved oprettelse af et OtoKir forløb startes en Operation, herefter følger Kontrol og efterfølgende kontroller.

 

Bemærk! Læs eventuelt afsnittet til Forløb for en overordnet og trinvis guide til at starte og håndtere et OtoKir forløb fra Journalen.

 

Funktioner


Angiv om det er højre eller venstre øre. Sideangivelse er obligatorisk. En operation kan først gemmes, når det er angivet.

 

Registrer dato, sideangivelse, operations nr. samt ansvarlige bruger øverst. Feltet "Operations nr." vil automatisk tælle antallet af operationer op.

"Operations nr." er redigerbar - i modsætning til i OtoKir Kontrollen. Hvis patienten har fået foretaget operationer andetsteds, er det muligt at indtaste operations nr. manuelt. Systemet vil da automatisk tælle op ud fra det indtastede nr.

 

Registrer pre-operative og per-operative data.

 

Signeret audiogram kan vælges ved brug af knappen <Vælg audio>

Målingerne fra aktuelle audiogram (hvis valgt) bringes til visning ved brug af knappen <Vis audio>.

 

Udebliver en patient fra en operation, kan det markeres ved at vælge knappen 'Dropout' fra bundlinjen. Angiv dato og årsag ("Lægelig vurdering", "Manglende patient compliance" eller "Møder ikke op"). Der oprettes automatisk et notat i Journal. Ved fejlagtig registrering af 'Dropout' anvendes Slet for at slette registreringen.

 

Kontrollen kan startes fra Operationen vha. knappen <Kontrol> eller ved at fortsætte forløb i journalen med genvejen <F6>

 

Værdier


Ikke målte værdier i såvel Operation som Kontrol vil fremstå som blanke felter.

Samtlige combobokse opsættes i Systemmanager i henhold til, hvad de hver især skal indeholde samt evt. standard valgte.

 

Skærmbilleder


Overbliksbillede

 

 

overbliksbillede opreation2