Opret grænsegænger

<< Klik for at se indhold >>

Opret grænsegænger

Grænsegængere skal have et sundhedskort kaldet "Det særlige sundhedskort". Kortet kan fås, hvis retten til sundhedsydelser på sygesikringens regning uden at bo i Danmark er opnået. Der er forskellige situationer, som berettiger til kortet. Et eksempel herpå er personer, der arbejder i Danmark og er fra eller bor i et andet EU/EØS- land eller Schweiz. Hvem der derudover har ret til det særlige sundhedskort kan ses her.

 

I forbindelse med oprettelse og håndtering af grænsegængere i EG Clinea skelnes imellem

patienter, som har dansk CPR-nr. og er grænsegænger (patientens CPR-nr. anvendes nu på det særlige sundhedskort som patientens nummer)

patienter, der aldrig har haft et dansk CPR-nr. og er grænsegænger

 

Opret grænsegænger ved brug af patientens særlige sundhedskort


Alle grænsegængere kan oprettes via indlæsning af deres særlige sundhedskort på samme måde som det almindelige sygesikringskort (<F7> i CPR-feltet).

Bemærk! For grænsegængere med dansk CPR-nr. kan det være fordelagtigt at tilføje de sidste fire cifre på Patienthovedet for at kunne lave CPR-opslag.  

 

Patienten oprettes med kortets data; fornavn, efternavn og patientens nummer.

Patienten bliver markeret som grænsegænger under ’Extra stamdata’. I nogle tilfælde indeholder patientens nummer på det særlige sundhedskort ikke fødselsdato  - i de tilfælde vil datoen skulle indtastes i forbindelse med første indlæsning.

 

Opret grænsegænger ved indtastning


Grænsegængere med dansk CPR-nr. oprettes som ved Opret patient med undtagelsen, at adressen skal oprettes manuelt, da udenlandske adresser ikke indgår i CPR-opslaget.

 

Grænsegængere, der ikke har et dansk CPR-nr., skal oprettes ved at vælge <Ctrl+Ins> i feltet CPR på tomt patienthoved eller højreklik i feltet og vælg "Udenlandsk patient". Udfyld felterne og klik <OK> for at få oprettet patienten.

Vælg <F6> eller klik på knappen <Extra F6> for at se ekstra stamdata, inkl. erstatnings CPR.

Alle cifre i erstatnings CPR feltet skal tjekkes og udfyldes med de korrekte fra patientens særlige sundhedskort. Som regel er det de sidste fire cifre, som skal rettes til. Sæt markering i 'Grænsegænger'.

 

En anden måde at oprette grænsegænger uden dansk CPR-nr. er ved indtastning og lig måden ved 'Opret patient'. Vær opmærksom på at indtaste i feltet Køn på Patienthovedet. Extra stamdata skal lig ovenfor udfyldes med korrekt erstatnings CPR og have sat markering i 'Grænsegænger'.

 

For yderligere oplysninger henvises til: www.sundhed.dk

 

CPR opslag


For grænsegængere med dansk CPR-nr., som har fuldt CPR-nr. på Patienthoved, foretages CPR-opslag. Adressen vil ikke blive opdateret for grænsegængere, da udenlandske adresser ikke indgår i opslaget.

 

Markeringen 'grænsegænger' under 'Extra stamdata' på Patienthovedet vil blive sat/fjernet afhængig af CPR-opslaget.

 

Skærmbilleder


opret grænsegænger ekstra stamdata