Opret udenlandsk patient

<< Klik for at se indhold >>

Opret udenlandsk patient

Der kan skelnes mellem patienter med og uden det blå EU-sygesikringskort i forbindelse med udenlandske patienter (turister). Det blå EU-sygesikringskort er et kort, der viser, at patienten har ret til behandling på samme vilkår som borgere i det land, patienten rejser i. Hvem der kan få det blå EU-sygesikringskort kan ses her.

 

Hvis en patient er udenlandsk, skal patienten oprettes med et erstatnings CPR-nr (eCPR).

 

I EG Clinea understøttes 4 forskellige typer CPR-numre:

Normalt dansk CPR, som kun består af tal.

Regionalt eCPR udleveret af regionen, som har tallene 0, 5 eller 6 som det syvende ciffer og bogstaver (typisk patientens initialer) som ottende og niende ciffer.

Nationalt eCPR oprettet på FMK-online, som har 1 eller 7 som syvende ciffer og bogstaver som ottende og niende ciffer.

Grænsegænger CPR fra særligt sundhedskort, som starter med 38 eller 39 i stedet for fødselsdag. Disse CPR er sjældne, men gemmes dog i eCPR-feltet i EG Clinea.

 

Bemærk, at afsendelse af EDI-beskeder fra EG Clinea kun er tilladt for normalt CPR, regionalt eCPR og nationalt eCPR.

FMK og DDV kan anvendes på patienter med nationalt eCPR.

 

Opret EU-borger og ikke-EU borger


Start med at oprette et nationalt eCPR til patienten. Nationale eCPR kan ikke oprettes i EG Clinea, men skal oprettes på FMK-online (https://fmk-online.dk/fmk/ecpr2). Bemærk, at det kræver bemyndigelse på FMK at kunne oprette nationale eCPR. Følg eventuelt Sundhedsdatastyrelsens vejledning til eCPR på denne side: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/ecpr

Bemærk! EG Healthcare yder ikke support til oprettelse af eCPR via FMK-online. Klinikken bedes derfor kontakte regionernes datakonsulenter for hjælp til dette.

 

Når eCPR-nummeret er oprettet, gå til et tomt patienthoved i EG Clinea og tast <Ctrl+Ins> i feltet 'CPR' eller højreklik i feltet og vælg "Udenlandsk patient".

Her åbner et vindue til udfyldning af informationer om patienten (illustreret nedenfor).

 

Indtast patientens eCPR i feltet 'Erstatnings CPR'. Hvis der indtastes et korrekt nationalt eCPR i feltet, som allerede er oprettet på FMK-online, foretages der automatisk et CPR-opslag. Her vil EG Clinea udfylde felterne 'Fødselsdato', 'Fornavn', 'Efternavn' og 'Køn' i henhold til det oprettede eCPR på FMK-online. Hvis relevant kan de øvrige oplysninger udfyldes.

 

Feltet 'Land' skal udfyldes ved oprettelse af EU-borgere, da de med det blå EU-sygesikringskort har aftale med den danske sygesikring om behandling under deres ophold i Danmark. De lande, som den danske sygesikring har aftale med, fremgår i listen som kan foldes ud fra feltet. Ved oprettelse af ikke-EU borgere udfyldes feltet ikke, da patienten i disse tilfælde selv skal afholde udgiften for lægebehandling og der skal derfor i disse tilfælde vælges 'Faktura' i EG Clineas ydelsesmodul i forbindelse med dannelsen af regninger.

 

(Hvis der endnu ikke er oprettet et nationalt eCPR til patienten, er der direkte adgang til oprettelse på FMK-online ved at højreklikke i feltet 'Erstatnings CPR' og vælge 'Åbn FMK-online'. På FMK-online, vælg herefter funktionen 'Vis erstatnings CPR'.)

 

Klik på <OK>. Patienten er nu oprettet i EG Clinea.

Der kan udfyldes yderligere oplysninger på patienthovedet via knappen <Extra F6>. Her åbner et vindue til ekstra stamdata (illustreret nedenfor).

 

Hvis ikke feltet 'Nationalitet' er udfyldt, skal det udfyldes ved oprettelse af EU-borgere, på baggrund af beskrivelsen ved 'Land' ovenfor.

 

Feltet 'EU-borger' anvendes kun som intern information og er derfor valgfri i forhold til, om man ønsker at sætte markering der.

 

Via knappen <CPR Opslag> kan der også manuelt foretages et CPR-opslag, som indsætter relevante patientoplysninger fra eCPR-servicen.

 

På Patienthovedet vil det kun være fødselsdatoen, der fremgår i feltet 'CPR'. Hele patientens eCPR fremgår af de ekstra stamdata (<Extra F6>). Her kan det også ses, hvilken type eCPR, der er tale om, når musen holdes over eCPR-nummeret. Hvis det er et ugyldigt eCPR, vil feltet være farvet med advarselsfarve.

 

For yderligere oplysninger henvises til: www.sundhed.dk

 

Skærmbilleder


Patienthovedet - opret udenlandsk patient

 

Patienthovedet - opret udenlandsk patient - extra stamdata