Send SMS fra Patienthovedet

<< Klik for at se indhold >>

Send SMS fra Patienthovedet

Manuel afsendelse af en SMS besked fra Patienthovedet med <Shift+F11> forudsætter, at patienten har et mobiltelefonnummer registreret i feltet 'Mobil'.

'Send SMS' åbnes med en EG Clinea standardbesked, som kan skrives videre på og gemmes efter klinikkens ønske/behov. Bemærk! Det anbefales at tilføje i teksten, at SMS'en ikke kan besvares.

 

SMS beskeder kan oprettes for Patienthovedet eller Kalenderen, men kan altid indlæses på tværs ved at benytte <Vis alle>. Vær dog opmærksom på, at systemfelter som <dato> og <tid> ikke vil fungere ved afsendelse af SMS beskeder fra Patienthovedet.

 

Funktioner


Opret og gem forskellige beskeder for at kunne genbruge dem på et senere tidspunkt. Marker eventuelt den mest benyttede besked som standardbesked.

 

Til generering af disse beskeder er der 3 systemfelter der kan gøres brug af:

(Cursor placering), Patient fornavn, Patient efternavn og Klinik navn.

Feltet 'Cursor placering' indsættes det sted, markøren skal være placeret, når beskeden hentes ind og dermed er klar til at skrive videre på.

 

Derudover er der en tegntæller, der kan vejlede i antal tegn og om der sendes en eller flere beskeder. Ved brug af systemfelter kan der ikke vises en præcis udregning. Hvis ønsket kan der i Journalen oprettes et autogenereret journalnotat med beskeden, når beskeden er afsendt.

 

Læs trinvis eksempler på oprettelse, redigering og afsendelse af beskeder sendt fra Patienthovedet.

 

Skærmbillede


sms til patient