Trinvis eksempler

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempler

Send SMS


1.Slå patienten op på Patienthovedet.

2.Tast <Shift+F11> eller vælg knappen <SMS>.

3.Vinduet 'Send SMS' fremkommer.

4.Standardbeskeden fremgår.

5.Tilret eventuelt teksten i form af fritekst eller suppleret med systemfelter (se nedenfor i 'Indsæt systemfelt i besked', trin 4-8).

    Bemærk! Det anbefales at tilføje i teksten, at SMS'en ikke kan besvares.

6.Vælg <OK> for at sende SMS.

 

Tilret og gem standardbesked


1.Find en patient med 'Mobil' udfyldt på Patienthovedet.

2.Tast <Shift+F11> eller vælg knappen <SMS>.

3.Vinduet 'Send SMS' fremkommer.

4.Standardbeskeden fremgår.

5.Tilret teksten i form af fritekst eller suppleret med systemfelter (se nedenfor i 'Indsæt systemfelt i besked', trin 4-8)

    Bemærk! Det anbefales at tilføje i teksten, at SMS'en ikke kan besvares.

6.Vælg <Gem> og angiv navn i 'Gem besked som'. Hvis beskeden ikke skal gemmes som standardbesked fjernes markeringen i 'Default'. Vælg <OK> for at vende tilbage til 'Send SMS'.

7.Vælg <Annuller>, hvis beskeden ikke skal sendes men udelukkende skal gemmes.

 

Hent besked fra 'Vælg besked' og send SMS


1.Den rette patient er vist på Patienthovedet.

2.Tast <Shift+F11> eller vælg knappen <SMS>.

3.Vinduet 'Send SMS' fremkommer.

4.Standardbeskeden vil fremgå. Vælg <Alt+H> eller klik på knappen <Hent> for at få vist oversigt over klinikkens oprettede beskeder. 'Vælg besked' fremkommer.

5.Marker den ønskede besked og vælg <OK>.

6.Tilret eventuelt teksten. Bemærk! Det anbefales at tilføje i teksten, at SMS'en ikke kan besvares.

7.Vælg <OK> for at sende SMS.

 

Indsæt systemfelt i besked


1.Find patient med 'Mobil' udfyldt på Patienthovedet.

2.Tast <Shift+F11> eller vælg knappen <SMS>.

3.Vinduet 'Send SMS' fremkommer.

4.Standardbeskeden fremgår. Hvis en anden besked skal hentes frem og have indsat systemfelter, vælges <Hent> for at åbne 'Vælg besked'. Beskeden vælges og tilrettes i 'Send SMS'.

5.Placer markøren i 'Besked' på det sted, hvor systemfeltet skal indsættes.

6.Indsæt systemfelt med <Ins> eller højreklik og vælg <Indsæt systemfelt>. 'Vælg systemfelt' fremkommer.

7.I 'Vælg systemfelt' ses en oversigt over tilgængelige systemfelter;

    Cursor placering, Patient fornavn, Patient efternavn og Klinik navn.

    'Cursor placering' indsættes det sted, markøren skal være placeret, når beskeden hentes ind og dermed er klar til at skrive videre på.

8.Marker et systemfelt og vælg <OK> eller <Enter>.

9.Systemfeltet er indsat på den position markøren stod på. Ved indsættelse af flere systemfelter gentages trin 5-8.

10.Vælg <Gem>, hvis den skal gemmes (se 'Tilret og gem standardbesked', trin 6).

11.Vælg <Annuller>, hvis beskeden ikke skal sendes men udelukkende skal gemmes.