Overfør fakturaer til finans

<< Klik for at se indhold >>

Overfør fakturaer til finans

Overfør fakturaer til finans foretages fra Systemmanager -> Ydelsesregistrering -> Overfør fakturaer til finans.

 

Oversigten viser de fakturaer, der ikke er overført og af typen; fakturaer med tildelt fakturanr. eller fakturaer, der har en markering som værende betalt.

Bemærk! Fakturaer, der hverken er printet eller markeret betalt, vil ikke fremgå af oversigten.

 

Læs eventuelt trinvis eksempel på overførsel af fakturaer til eksternt regnskabsprogram.

 

Funktioner


Overfør alle med <F3>.

 

Overfør enkelte ved at angive en periode i felterne 'Fra dato' - 'Til dato' i 'Søgekriterier'.

Ved angivelse af en periode vises periodens ikke overførte fakturaer. Fakturaer udenfor perioden, som ikke er overført, kan overføres ved indtastning af et andet dato interval i 'Fra dato' - 'Til dato'.

 

Bemærk! Multiklinikker (klinikker med flere ydernumre) skal være opmærksom på, hvilken Systemmanager, der er åbnet (fremgår af bundlinjen), samt hvilken klinik, der vælges fakturaer for.

 

Skærmbillede


Overfør faktura til finans