Trinvis eksempel

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempel

Bemærk! De trinvise eksempler nedenfor indeholder udover beskrivelse af de konkrete trin også skærmbilleder, som fås frem ved at klikke på ikonet plus

Skærmbilledet lukkes igen ved at klikke på skærmen.

 

EG Clinea giver mulighed for at overføre fakturaer dannet i EG Clinea til en CSV-fil, der efterfølgende kan indlæses i et eksternt regnskabsprogram, fx C5.

 

En forudsætning er, at en kontoplan indeholder et eller flere kontonumre, som er knyttet til de ydelser, der skal overføres til eksternt regnskabsprogram. Det er fyldestgørende, at det kun er de kontonumre, der er relevante for EG Clinea, der indtastes, og at kontonumrene kommer fra en allerede eksisterende kontoplan i det eksterne økonomisystem. Den regnskabsansvarlige i klinikken vil kunne levere de relevante kontonumre. Vær desuden opmærksom på, at der ikke – i kontoplanen i EG Clinea – kan rettes i kontonumre, der er tilknyttet ydelser i EG Clinea.

 

Tilføj kontonummer til kontoplan


1.Åbn Systemmanager med <Ctrl+Alt+A> eller fra menuen og vælg Ydelsesregistrering -> Kontoplan. Klik her for at se skærmbillede.

2.I vinduet til 'Kontoplan' fremgår eventuelt allerede indtastede kontonumre i EG Clinea.

3.Tast <Ins> eller vælg 'Ny' fra højreklik menuen for at tilføje kontonummer.

4.Vinduet 'Tilføj kontonr.' fremkommer.

5.Indtast kontonummer og udfyld beskrivelse. Klik her for at se skærmbillede.

6.Gem med<OK> eller <Enter>.

7.Vinduet 'Kontoplan' fremkommer med det tilføjede kontonummer. Klik her for at se skærmbillede.

8.Gentag trin 3 - 6 for at tilføje flere kontonumre.

 

Tilknyt kontonummer til ydelser


1.Åbn Systemmanager med <Ctrl+Alt+A> eller fra menuen og vælg Ydelsesregistrering -> Ydelser. Klik her for at se skærmbillede.

2.Modulet 'Ydelser' viser alle klinikkens oprettede ydelser.

3.Marker den ydelse, der skal have tilknyttet et kontonummer.

4.Rediger ydelsen ved enten at dobbeltklikke, taste <F2>, vælge knappen <Ret> eller vælge 'Ret' fra højreklik menuen. Klik her for at se skærmbillede.

5.Vinduet 'Rediger ydelse' fremkommer.

6.I feltet 'Finanskontonr.' skal kontonummer fra 'Kontoplan' indsættes ved enten at dobbeltklikke, vælge <Ins> eller vælge 'Vælg' fra højreklik menuen. Klik her for at se skærmbillede.

7.Vinduet 'Kontoplan' fremkommer. I vinduet til 'Kontoplan' fremgår eventuelt allerede indtastede kontonumre i EG Clinea.

8.Marker kontonummeret, der skal tilknyttes ydelsen. Klik her for at se skærmbillede.

9.Gem med <OK> eller <Enter>.

10. I 'Rediger ydelse' fremgår det, at kontonummeret er tilknyttet ydelsen. Klik her for at se skærmbillede.

11. Gem med <OK> eller <Enter>.

12. I oversigten over ydelser i modulet 'Ydelser' fremgår det, at kontonummeret er tilknyttet ydelsen i kolonnen yderst til højre. Klik her for at se skærmbillede.

13. Gentag trin 3 - 11 for at tilknytte kontonummer til flere ydelser.

14. Luk modulet 'Ydelser' med <Alt+Z> eller vælge knappen <Luk>.

 

Overfør fakturaer til finans


1.Åbn Systemmanager med <Ctrl+Alt+A> eller fra menuen og vælg Ydelsesregistrering -> Overfør fakturaer til finans. Klik her for at se skærmbillede.

2.De fakturaer, som EG Clinea ikke endnu har overført til en CSV-fil, fremgår. Klik her for at se skærmbillede.

3.'Søgekriterier' fremgår nederst til venstre.

4.Hvis alle fakturaer skal overføres, gå til trin 7. Hvis fakturaer indenfor et bestemt datointerval skal overføres, gå til trin 5.

5.Indtast et fra og til datointerval for, hvilke fakturaer, der ønskes overført. Klik her for at se skærmbillede.

6.Søg med <Alt+S> eller ved at vælge knappen <Søg>.  

    Bemærk! Alt efter opsætning vil der stå 'Klinik' eller 'LægeID' nederst i søgekriterierne.

    Klinik giver mulighed for at lave separate faktura overførsler på klinikker med flere ydernumre. Klik her for at se skærmbillede.

    LægeID giver mulighed for at lave separate faktura overførsler på enkelte brugere i klinikken. Klik her for at se skærmbillede.  

    Uanset ovenstående vil alle fakturaer medtages, hvis menupunktet 'Alle' vælges.

7.Når de fakturaer, der ønskes overført, er søgt frem, kan de overføres til en CSV-fil ved enten at klikke på knappen <Overfør> eller med <F3>. Klik her for at se skærmbillede.

8.Bekræft overførslen med <Enter> eller ved at vælge knappen <Ja>. Klik her for at se skærmbillede.

9. Gem CSV-filen ved at finde, markere og vælge <OK> til mappeplaceringen. Det anbefales at oprette en mappe til denne type filer. Klik her for at se skærmbillede.

10. EG Clinea danner en CSV-fil ud fra de valgte søgekriterier og placerer filen i den valgte mappe fra trin 10.

11. Bekræft afslutning af overførslen med <Enter> eller ved at vælge knappen <OK>. Klik her for at se skærmbillede.

12. CSV-filen er nu dannet og kan indlæses i et eksternt økonomisystem. Klik her for at se skærmbillede.

     Bemærk! Filen indeholder CPR-nr. på patienterne, der er dannet fakturaer på. Filen må derfor IKKE sendes videre via almindelig mail til fx revisor/regnskabsansvarlig.    

     Filen skal også slettes fra mappen, den er gemt i, efter endt indlæsning i eksternt økonomisystem.

 

Bemærk! Fakturaer der er markeret betalt i EG Clinea vil ikke få overført en postering til patienten i finansmodulet.

Der overføres en postering til kontoen på ydelsen og modpostering til kasse, dankort eller giro (afhængig af hvad der er angivet ved betalingen).

Markeres fakturaen betalt EFTER fakturaen er overført vil der ikke ske en ny overførsel.

 

HUSK: det er vigtigt af fakturaen udskrives INDEN den markeres betalt.