Eksempel på forløb ved overførsel til 'EG Finans'

<< Klik for at se indhold >>

Eksempel på forløb ved overførsel til 'EG Finans'

Nedenfor er beskrevet eksempel på forløb  og særlige tiltag ved overførsel fra Systemmanager -> Ydelsesregistrering -> Overfør fakturaer til finans. Hertil anvendes EG produktet 'Brandsoft'.

 

Eksempel


Oprettelse og vedligeholdelse af konti foretages fra Systemmanager -> Ydelsesregistrering -> Kontoplan, hvor de "varesalgskonti", som beløbene fra ydelserne skal bogføres på oprettes/vedligeholdes.

 

Angivelse af konti på ydelser, der kan udstedes fakturaer på foretages fra Systemmanager -> Ydelsesregistrering -> Ydelser

 

Marker en ydelseskode og vælg <F2> for at redigere ydelsen.  Genvejen <Alt+F> placerer cursoren i feltet 'Finanskontonr.'  Anvend <Ins> i feltet for at vælge kontoplan med <Enter>. Cursor vil automatisk placere sig på næste ydelseskode.

Der skal angives kontonummer på ydelseskoder med grp. 2 egenbetaling og/eller fakturabeløb.

 

Vedligeholdelse af modposteringskonto til overførsel af betalte fakturaer foretages fra Systemmanager -> Ydelsesregistrering -> Opsætning -> fanebladet 'Finans'

 

En faktura, der er markeret betalt (enten via modulet Ydelsesregistrering eller i Systemmanageren under "Søg faktura") overføres ikke til en debitor men til finanspost.

 

Overfør til finans foretages fra Systemmanager -> Ydelsesregistrering -> Overfør fakturaer til finans

 

Bemærk!

Overførsel indeholder alle fakturaer forudsat de er indenfor den angivne periode.

Sygesikringsydelser skal bogføres manuelt i finans.

Multiklinikker (klinikker med flere ydernumre) skal være opmærksom på, hvilken Systemmanager, der er åbnet (fremgår af bundlinjen), samt hvilken klinik, der vælges fakturaer for.

Hvis der ved overførslen kommer besked om, at "Kontonr. findes ikke", tjekkes først om der er et kontonummer på den anvendte ydelse. Se skærmbilledet i Ydelser, hvor kolonnen 'Finanskonto' skal være udfyldt med kontonummer på den enkelte ydelse.