Planlagte vaccinationer

<< Klik for at se indhold >>

Planlagte vaccinationer

Aktuelle planlagte vaccinationer på patienten fremgår nederst.

 

Funktioner


Effektuer <Ctrl+Ins> anvendes, når en vaccine gives fra planlagte vaccinationer.

Opret planlagt <Shift+Ins> anvendes, når en planlagt skal oprettes.

Opret forløb <Ins> anvendes, når et forløb oprettes. Ved blot at indtaste et vaccinationsforløb eller vælge <Ins> fremkommer listen over vaccinationsforløb.

Ved valg af forløb vil samtlige vacciner, der indgår i forløbet, blive vist med mulighed for selv at angive, hvilken vaccine, der skal startes med.

 

Trinvis eksempel på opret planlagt vaccinationsforløb.

 

De fleste forløb skal generelt gives i den rækkefølge, de fremtræder i forløbet med en vaccination per gang. Ved oprettelse af et nyt forløb antages, at alle vacciner skal gives, hvorfor der er markering ud for alle i oversigten. I det tilfælde at patienten allerede har påbegyndt forløbet i en anden klinik, hvorfor nogle vacciner ikke skal indgå i det fortsatte forløb, kan der markeres i kolonnen 'Start med' ud for den næste vaccine, patienten skal modtage. Derved fjernes markeringen for alle ovenstående vacciner automatisk.

 

I tilfælde af et forløb indeholdende børnevacciner er ovenstående ikke gældende, da der ofte gives flere vacciner ad gangen. Derved er det nødvendigt at fjerne allerede givne vacciner enkeltvis, i det tilfælde patienten har påbegyndt forløbet i en anden klinik.

 

Forløbets start dato kan ændres ved behov i 'Start dato' feltet nederst, hvorved alle datoer på vaccinerne ændrer sig respektivt datomæssig. Det er også muligt at sætte markering i feltet 'Fødsel', hvorved forløbet beregnes ud fra patientens fødselsdato. Ved oprettelse af nyt forløb indeholdende børnevacciner vil denne markering automatisk være sat og kan fjernes, hvis en anden start dato ønskes.

 

Oprettes en ny vaccination, som allerede findes som en del af et planlagt børnevaccinationsprogram, vil den oprettede vaccination automatisk blive en del af børnevaccinationsprogrammet. Den tilsvarende planlagte vaccination bliver da slettet fra børnevaccinationsprogrammet. (Implementeret i forbindelse med version 21.1)

 

Planlagte vaccinationers kolonne 'Beskrivelse' er tilføjet og udfyldt, hvis den planlagte vaccination har en beskrivelse tilknyttet i de data, der er på vaccinationen.

 

Planlagte vaccinationers kolonne 'Planlagt af' viser alle brugere, der opretter planlagte vacciner.

 

Nogle kolonner kan manuelt til- og fravælges. Læs eventuelt om kolonnetilpasning.  

 

Skærmbilleder


planlagte vacciner eksempel

 

opret forløb