Trinvis eksempler

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempler

Opret planlagt vaccinationsforløb ved at skrive forløbsnavn


1. Sørg for at fokus er i 'Planlagte vaccinationer'.

2. Skriv forløbsnavn for at påbegynde søgning. Vinduer til 'Opret vaccinationsforløb' og 'Vælg vaccinationsforløb' fremkommer.

3. Find og marker vaccinationsforløb i 'Vælg vaccinationsforløb' og vælg <OK>,<Enter> eller dobbeltklik.

4. Vaccinationsforløbets vacciner med datoer fremgår nu af 'Opret vaccinationsforløb' og kan redigeres/tilpasses (se nedenfor). Hvis vaccinationsforløbet ikke skal redigeres, vælges <OK>.  

 

Opret vaccinationsforløb


1. Tast <Ins> for at få vist vinduet 'Opret vaccinationsforløb'.

2. Skriv forløbsnavn i feltet eller tast <Ins>. Vinduet 'Vælg vaccinationsforløb' fremkommer.

3. Find og marker vaccinationsforløb i 'Vælg vaccinationsforløb' og vælg <OK>, <Enter> eller dobbeltklik.

4. Vaccinationsforløbets vacciner med datoer fremgår nu af 'Opret vaccinationsforløb' og kan redigeres/tilpasses (se nedenfor). Hvis vaccinationsforløbet ikke skal redigeres, vælges <OK>.  

 

Rediger/tilpas planlagt vaccinationsforløb (børnevaccinationsforløb)


1. Hvis vaccinationsforløbet skal redigeres/tilpasses (trin 4 ovenfor) er vinduet til 'Opret vaccinationsforløb' fortsat åbent.

2. Allerede effektuerede vacciner kan fravælges ved at fjerne markeringen ud for de vacciner i kolonnen 'Start med'.

3. Skal vaccinationsforløbets vacciner være beregnet ud fra patientens fødselsdato, sættes markering i 'Fødsel'. Alternativt fjernes markeringen og startdato kan angives som ønsket.

4. Vælg <OK> for at afslutte redigering/tilpasning og vaccinerne oprettes automatisk i 'Planlagte vaccinationer'.

 

Effektuer vaccine i et planlagt vaccinationsforløb


1. Vaccinerne i et planlagt vaccinationsforløb fremgår af oversigten til 'Planlagte vaccinationer'.

2. Effektuer en vaccine ved at dobbeltklikke eller tast <Ctrl+Ins>. Vinduet til 'Effektuer planlagt vaccination' fremkommer.

3. Indtast batchnr., varighed og effektuer ved at vælge <OK>.