Bivirkningsindberetning

<< Klik for at se indhold >>

Bivirkningsindberetning

Indberetning fra EG Clinea via webservicen 'Den gode bivirkningsindberetning', som stilles til rådighed af Lægemiddelstyrelsen, drager fordel af, at forskellige data allerede er registreret på patienten, samtidig med det sikrer, at relevante/obligatoriske data medsendes indberetningen.

 

Funktioner


Opret indberetning ved at markere en vaccination, højreklik og vælg 'Bivirkningsindberetning'.

Send indberetning med <F7> eller ved at vælge <Send>.

 

Læs afsnittet 'Opret bivirkningsindberetning' i 'Medicin' for yderligere beskrivelse af funktioner og felter til bivirkning og bivirkningsindberetning.

 

Se eventuelt video om indberetning af bivirkning fra Vaccination.