Yderligere funktionalitet

<< Klik for at se indhold >>

Yderligere funktionalitet

Detaljer <F9>


Detaljer vedrørende den enkelte vaccination vises med <F9>.

 

I skærmbilledet 'Detaljer' fremgår relevante informationer om vaccinationen. Knappen <Vis alt> i 'Detaljer' viser ekstra information som eksempelvis ID'er og andre systeminformationer. De ekstra informationer kan skjules igen ved atter at vælge <Vis alt>.

 

Ved detaljer på en vaccination i vaccinationskortet er 'Oprettet' den, der har udført selve vaccinationen på patienten. I selve vaccinationskortet fremgår kolonnen 'Effektueret af' og er udfyldt med indhold fra netop 'Oprettet'. Hvis det skal ses, hvem der har tilføjet vaccinationen i modulet, skal ses i 'Indrapporteret af', hvor det vil fremgå. Bemærk! 'Indrapporteret' af vil kun fremgå, hvis det ikke er samme bruger, der har udført selve vaccinationen, og der har tilføjet vaccinationen i vaccinationskortet.  

 

I forbindelse med data, der sendes til DDV, er det brugerens navn opsat i EG Clinea.

 

Opret tidligere vaccination <Alt+Ins>


Oprettes som en almindelig vaccination og knappen <Tidl. vacc.> aktiveres. Ved oprettelse af tidligere vaccination er batchnr. og land ikke obligatorisk. Tidligere vaccinationer anvendes f.eks. hvis patienten er vaccineret i udlandet.

 

Flyt gamle vaccinationer


Ved at vælge <Vis gamle> vises vaccinationer fra børnejournalen <Ctrl+N>.

Ved højreklik på vaccinen er det muligt at flytte vaccination til DDV serveren.

 

Fravælg vaccinationsforløb


Det er muligt at fravælge vaccinationsforløb ved brug af knappen <Fravalg>. Er der fravalgt vacciner, vil knappen <Fravalg> indikere dette i form af farvemarkering på knappen. Genvejen til 'Fravalg' er <Alt+F>.

 

En oversigt over fravalgte forløb/programmer vises samtidig med oplysning om, hvem der har registreret fravalget i form af navn og organisation. (Hvem der har registreret fravalget er implementeret i forbindelse med version 21.1). Samtidig fremgår en kolonne med årsagen til fravalget. Bemærk! Årsag er på nuværende tidspunkt ikke synlig, da det afventer tredjepart understøtter funktionen.

 

Hvis der skulle være et allerede eksisterende forløb fjerner dette fravalg forløbet.

 

I 'Fravalg' er det ligeledes muligt at få vist detaljer med <F9>. (Implementeret i forbindelse med version 21.1)

 

Påmindelsesfravalg


Knappen 'Påmindelser' anvendes til at registrere fravalg af de påmindelser, som ellers automatisk bliver sendt i forbindelse med tilmelding til børnevaccinationsprogrammet til patienten selv, hvis patienten er over 15 år eller til forældre/værge. Genvejen til 'Påmindelser', der åbner skærmbilledet 'Påmindelsesfravalg' er <Alt+P>.

 

Ved oprettelse af nyt påmindelsesfravalg vises en liste over patientens relationer (forældre/værge), der fremgår i EG Clinea på Patienthovedet, og patienten selv. Forældre/værge fremgår kun, hvis patienten er under 15 år. Et påmindelsesfravalg kan efterfølgende slettes. Er der registreret påmindelsesfravalg bliver knappen farvemarkeret. Ved visning af 'Påmindelser' vil der i det tilfælde blive vist en liste over den eller de personer, der har fravalgt påmindelser.

 

I 'Påmindelsesfravalg' er det muligt at få vist detaljer til påmindelsesfravalget med <F9>, hvor det fremgår, hvilken relation der er fravalgt påmindelse, samt hvem der har registreret fravalget i EG Clinea.  

 

påmindelsesfravalg

 

Slet/Fortryd ændring


Slettes en planlagt vaccination, slettes et planlagt vaccinationsforløb eller fravælges et vaccinationsforløb skal en af følgende årsager angives;

'Planlagt', 'Effektueret', 'Fejlregistrering', 'Slettet på borgers anmodning', 'Slettet af lægefaglige årsager'.

 

I tilfælde af en fejlet vaccination (effektueret eller planlagt) ønskes fjernet, gælder, at det er muligt at vælge 'Fortryd ændring', som kan anvendes til at fjerne fejlen og hente vaccinationen fra DDV igen, hvorved vaccinationen nulstilles. Er der tale om en ny vaccination, vil denne blive slettet, mens en eksisterende vaccination vil få vist den seneste version. 'Slet' skal dermed kun bruges til at slette vaccinationen.

 

Vis tidligere version


Ved valg af 'Vis tidligere version' på en vaccination fremkommer en liste i tilfælde af flere tidligere versioner, hvorfra der kan vælges mellem disse ud fra ændringsdato. Hvis der kun findes en tidligere version, vil listen ikke fremkomme.

 

På oversigten 'Vis tidligere version – vaccination' er det muligt at bladre frem og tilbage mellem alle versioner af vaccinationen med knapperne 'Forrige' og 'Næste'.

 

Vaccinationer og forløbsplaner/RKKP-projekter


Når vaccinationsmodulet åbnes og når der oprettes/redigeres i vaccinationer, sendes alle ændrede vaccinationer til Forløbsplaner, hvis den aktive patient er relevant for et tilmeldt projekt.

Der sendes ikke vaccinations data til RKKP projekter.

(Ved opdatering til EG Clinea version 22.4 bliver historiske vaccinationsdata sendt til Forløbsplaner for alle patienter der er inkluderet i et tilmeldt projekt)