Beskrivelse af skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Beskrivelse af skærmbillede

Opdeling af skærmbilledet


Øverst til venstre vises patientens CPR-nr., navn og adresseoplysninger.

 

Øverst i midten fremgår patientens kontaktoplysninger i form af telefon, mobil og E-mail samtidig med oplysning om eventuel graviditet, højde/vægt og om hvorvidt patienten er eller har været ryger.

 

Øverst til højre vises sygesikringsgruppe og forsikringsoplysninger. Samtidig ses patientens seneste kalendertider.

Midt for er der mulighed for at vise cave, angive status og tilføje noter til patienten. Yderst til højre kan læge og apotek angives.

Nederst vises patientens relationer. Der kan i stedet vises resume. Læs mere her.

 

Se yderligere beskrivelse for de enkelte felter her.

 

Generelt


Hjælpelinjen viser funktioner/tastetryk, der kan anvendes i feltet, som er i fokus.

 

Skærmbillede


patienthoved overblik