Yderligere visningsmuligheder

<< Klik for at se indhold >>

Yderligere visningsmuligheder

Der er forskellige muligheder i henhold til hvad der vises i nederste del af skærmbilledet på Patienthovedet.

 

Resume


Hvis ønsket er det mulig at få resume vist i den nederste del af Patienthovedet i stedet for relationer. Herfra skiftes der til familierelationer og tilbage igen med <F3>. Dette er en indstilling på brugerniveau, som sættes op i Systemmanageren.

 

Resume kan også findes under <Ctrl+Q>. Kun fra <Ctrl+Q> er det muligt at printe.

 

I Resume er det via højreklik muligt at vælge en zoom funktion alt efter hvor stor/lille skrifttype, der ønskes.

 

I Resume kan konverteret resume fra diagnosekoder fra diverse modtagne epikriser i Beskeder og fra journalen vises, såfremt dette er sat op af EG Clinea.

 

Billede


En anden mulighed er at få et billede i patienthovedet nederst til højre. Dette sættes op af EG Clinea og kræver modulet Media.