Beskrivelse af skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Beskrivelse af skærmbillede

Øverst er vist vaccinationskortet med vaccinationer givet til patienten samt hvilken troværdighed den enkelte vaccine har. Ikonet yderst til højre i billedet indikerer troværdighed - afhængig af hvem der har oprettet vaccinen.

 

Vaccinationskortets kolonne 'Forløb' viser vaccinationsforløbet i det tilfælde, at vaccinationen er oprettet som del af et forløb, hvilket kan være enten ved valg af forløb i forbindelse med oprettelse af en ny vaccination eller ved effektuering af en planlagt vaccine i et forløb.

 

Nogle kolonner kan manuelt til- og fravælges. Læs eventuelt om kolonnetilpasning.  

 

Nederst vises de planlagte vaccinationer på patienten - enkelte vaccinationer samt vaccinationsforløb.

 

Vaccinationer kan have en rød farvemarkering, hvis vaccinationsdatoen er dags dato eller datoen er overskredet.

 

Ikoner


Status (S):

status vaccination

 

Troværdighed:

troværdighed ikoner

 

Skærmbillede


Vaccinationskort140101