Trinvis eksempler

<< Klik for at se indhold >>

Trinvis eksempler

De trinvise eksempler kan udføres efter at have åbnet Systemmanager med <Ctrl+Alt+A> eller fra menuen og derefter valgt Ydelsesregistrering -> Niveauopdeling i menuen.

 

Opret tillægsydelse (niveau 2) til en grundydelse (niveau 1)


1.Marker grundydelsen i 'Niveau 1 - grundydelse', som skal have tilknyttet en tillægsydelse.

2.Marker ydelsen i 'Ydelser', som skal være en tillægsydelse.

3.Klik på knappen <Niveau 2>. Ydelsen bliver tilføjet som tillægsydelse til grundydelsen (niveauopdeling).

4.Vælg <Luk> for at lukke 'Niveauopdeling'.

 

Slet niveauopdeling for grundydelse (niveau 1) med tilknyttede tillægsydelser (niveau 2)


1.Marker grundydelsen i 'Niveau 1 - grundydelse'.

2.Vælg <Delete> eller højreklik og vælg 'Slet'.

3.Bekræft valget ved at vælge <Ja>. Niveauopdelingen for grundydelsen med dens tillægsydelser er slettet.

4.Vælg <Luk> for at lukke 'Niveauopdeling'.

 

Slet niveauopdeling for tillægsydelse (niveau 2) til en grundydelse (niveau 1)


1.Marker tillægsydelsen i 'Niveau 2 - tillægsydelse'.

2.Vælg <Delete> eller højreklik og vælg 'Slet'.

3.Bekræft valget ved at vælge <Ja>. Tillægsydelsen er ikke længere tilknyttet grundydelsen.

4.Vælg <Luk> for at lukke 'Niveauopdeling'.

 

Ændr niveau på grundydelse eller tillægsydelse


1.Udfør trin 1-3 i den relevante 'Slet' som vist ovenfor.

2.Marker ydelsen i 'Ydelser'.

3.Vælg det rigtige niveau ved at klikke på enten <Niveau 1> eller <Niveau 2>.

4.Vælg <Luk> for at lukke 'Niveauopdeling'.