Grupper

<< Klik for at se indhold >>

Grupper

Som standard vises 'Alle'.

 

grupper

 

Grupperne vil automatisk være sorteret i alfabetisk rækkefølge. Rækkefølgen kan ændres efter behov i Systemmanageren.

 

En undtagelse er 'Rekvisition', som altid vil fremgå yderst til højre. (Implementeret i forbindelse med version 20.3 - ej illustreret)

 

Anvend grupper


At anvende grupper kan gøre det mere overskueligt.

 

Højreklik på en aktuel prøve og vælg <Grupper>. Samtlige synlige grupper fremgår.

 

vælg grupper

Opret gruppe


Grupper kan oprettes i Systemmanager.

 

sysmanagergrupper

 

DAK-E definerede grupper


DAK-E (Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed), som idag varetages af KiAP (Kvalitet i Almen Praksis), har defineret nogle grupper til brug i Sentinel.

 

Grupperne medtaget i første omgang er diagnosekoderne: K74, K77, P01, T89/90 og R95.

Grupperne kan aktiveres i Systemmanager.