Grupper

<< Klik for at se indhold >>

Grupper

Som standard vises 'Alle'.

Yderst til højre i listen over prøvegrupper kan - i visse tilfælde - også prøvegruppen 'Rekvisition' vises. Denne prøvegruppe er implementeret i forbindelse med EG Clinea version 20.3 og ej illustreret nedenfor.

 

grupper

 

Laboratoriegrupperne vil automatisk være sorteret i alfabetisk rækkefølge. Rækkefølgen kan ændres efter behov i Systemmanageren, dog med undtagelse af gruppen 'Alle', der altid vil være sorteret i alfabetisk rækkefølge - enten i faldende eller stigende orden.

 

Rækkefølgen af laboratorieprøverne tilknyttet de øvrige grupper kan - som nævnt - ændres efter behov i Systemmanageren. Når en ny rækkefølge af laboratorieprøver er fastsat vil det herefter være denne rækkefølge, der vil blive vist som standard i den pågældende laboratoriegruppe.

Man vil fortsat kunne sortere laboratorieprøverne alfabetisk i disse prøvegrupper i laboratorieskemaet, hvis dette ønskes. Dette gøres ved blot at klikke på kolonnenavnet 'Prøve'. Herefter vil prøvenavnene blive sorteret alfabetisk i stigende orden. Et klik mere i kolonnenavnet vil sortere prøvenavnene i faldende orden. Når en sådan sortering er foretaget, vil denne sortering blive husket fremover på den bruger, der har foretaget sorteringen.

Ønskes det, at sorteringen nulstilles og man dermed vender tilbage til standardsorteringen for denne prøvegruppe, som den er fastsat i Systemmanager, holdes CTRL-tasten nede på tastaturet og der klikkes på kolonnenavnet 'Prøve'.

 

 

Anvend grupper


At anvende grupper kan gøre det mere overskueligt.

 

Højreklik på en aktuel prøve og vælg <Grupper>. Samtlige synlige grupper fremgår.

 

vælg grupper

Opret gruppe


Grupper kan oprettes i Systemmanager.

 

sysmanagergrupper

 

DAK-E definerede grupper


DAK-E (Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed), som i dag varetages af KiAP (Kvalitet i Almen Praksis), har defineret nogle grupper til brug i Sentinel.

 

Grupperne medtaget i første omgang er diagnosekoderne: K74, K77, P01, T89/90 og R95.

Grupperne kan aktiveres i Systemmanager.