Opret faktura

<< Klik for at se indhold >>

Opret faktura

Opret faktura


Opret faktura ved at markere 'Faktura' i 'Afregning', hvis det ikke automatisk er sat ud fra valg af ydelse.

 

Feltet 'Modtager' skal udfyldes ved oprettelse af faktura (se skærmbillede). Få vist en liste over modtagere med <Ins>. Angiv initialerne PAT, hvis det er patienten selv, der er modtager.

Efter valg af modtager kan modtageren tilknyttes som fast modtager med <Ctrl+M>. Herved er pågældende modtager fremadrettet fast modtager på fremtidige fakturaer for den aktuelle patient. Den faste modtager kan altid fjernes ved brug af <Ctrl+M> igen. En ny fast modtager kan også altid vælges.

 

Betalingsbetingelse kan sættes op på en modtager ved at redigere pågældende modtager og vælge imellem de betingelser, der er opsat i Systemmanager.

 

Skærmbillede


tilknyt modtager