Opret faktura

<< Klik for at se indhold >>

Opret faktura

Opret faktura


Opret faktura ved at markere 'Faktura' i 'Afregning', hvis det ikke automatisk er sat ud fra valg af ydelse.

 

Feltet 'Modtager' skal udfyldes ved oprettelse af faktura (se skærmbillede). Få vist en liste over modtagere med <Ins>. Angiv initialerne PAT, hvis det er patienten selv, der er modtager.

Efter valg af modtager, kan modtageren tilknyttes som fast modtager med <Ctrl+M>. Herved vil den pågældende modtager fremadrettet være fast modtager på fremtidige fakturaer for den aktuelle patient. Den faste modtager kan fjernes igen ved brug af <Ctrl+M>. En ny fast modtager kan også altid vælges.

 

Feltet 'Varenr.' kan eventuelt udfyldes med et varenummer angivet af modtager af fakturaen. Når feltet 'Varenr.' er udfyldt, vil EG Clinea udskifte ydelseskoden på fakturaudskriften med det angivne varenummer. Feltet 'Varenr.' anvendes dog oftest i forbindelse med oprettelse af e-fakturaer. Feltet understøtter både tal og bogstaver

Betalingsbetingelse kan sættes op på en modtager ved at redigere pågældende modtager og vælge imellem de betingelser, der er opsat i Systemmanager.

 

Skærmbillede


tilknyt modtager