Udskriv faktura

<< Klik for at se indhold >>

Udskriv faktura

Systemmanageren indeholder forskellige standard udskrifter, der kan redigeres efter behov.

 

Udskriv faktura <F5>


Ved print af faktura vil alle uekspederede fakturaer af samme type til den samme modtager blive samlet og udskrevet i en faktura.

Findes der uekspederede fakturaer til flere forskellige modtagere, kan disse - hvis det ønskes - udskrives i samme arbejdsgang, ved at multimarkere flere fakturalinjer og herefter klikke på 'Udskriv markerede'.

Udskrevne fakturaer vil blive samlet på én faktura pr. modtager. Dvs. har klinikken 5 uekspederede fakturalinjer til to forskellige modtager, vil disse, ved udskrift, blive samlet på to fakturaer - én faktura til hver modtager.

 

Ved print af flere fakturaer til forskellige modtagere vil vinduet 'Udskriv faktura' dukke op for hver faktura, så der dermed er mulighed for at angive forskellige betalingsbetingelser, bankoplysninger m.m.

 

Prøveudskrift af fakturaer kan udføres med <Shift+F8>. Den printede prøveudskrift har faktura nr. 0. Ved brug af <F5> påsættes almindeligt fakturanr.

Er der flueben i Udsk. delbeløb, vil en udskrevet faktura med flere fakturalinjer opdeles, så modtageren kan se delbeløbene på de enkelte fakturalinjer. Er der ikke flueben, vil det blot være det samlede fakturabeløb der fremgår af fakturaen.

 

'Faktura dato' er dags dato, som kan redigeres i forbindelse med udskrivning.

 

'Faktura info' indeholder information om afsender og modtager af fakturaen

 

'Betalingsbetingelse' og 'Bankoplysninger' hentes fra Systemmanager, hvorfra opsætning af betalingsbetingelser og bankoplysninger foretages.

 

Ved print af faktura kan betalingsbetingelse ændres til en anden betingelse med <Ins> eller en helt ny kan skrives.

 

Under punktet 'Fakturanote' kan der angives en tekst, der - som standard - vil komme til at figurere nederst på den udskrevne faktura.

 

Antal kopier kan opsættes for henholdsvis faktura og e-faktura.

 

Feltet 'Faktura total' angiver det samlede beløb på den/de fakturalinjer der er samlet i denne faktura.

 

Skabelon til udskrift af e-faktura er standard fakturaskabelonen. Der er tilføjet nye e-faktura systemfelter til skabelonen. Felterne vil kun blive udfyldt ved e-faktura og ikke fremgå på normale faktura udskrifter. De nye felter er Købsordrenummer, Kundereference og Dimensionskonto. Bemærk! Standard fakturaskabelonen har fået tilføjet de tre nye felter i EG Clinea version 19.4, men har klinikken redigeret i fakturaskabelonen skal klinikken selv manuelt tilføje felterne efter opdatering til version 19.4.

 

Skærmbillede


Udskriv faktura