Opret/Udskriv e-faktura

<< Klik for at se indhold >>

Opret/Udskriv e-faktura

Opret e-faktura


Opret faktura ved at markere 'Faktura' i 'Afregning', hvis det ikke automatisk er sat ud fra valg af ydelse.

 

Feltet 'Modtager' skal udfyldes ved oprettelse af faktura.  

Initialer og navn bliver vist i feltet og oversigten, hvilket gør det muligt at vælge modtager fra adresselisten uden først at skulle angive initialer. (Implementeret i forbindelse med version 19.4). Modtageren 'PAT' forudsættes ikke i adresselisten for at kunne fakturere til patienten herpå, skriv blot PAT i modtager feltet.

 

Ved e-faktura skal modtagere oprettes i Adresselisten med et EAN-nummer. Det er vigtigt at sikre sig, at det indtastede EAN-nummer er korrekt. Hvis det ikke er korrekt eller ikke er oprettet på NemHandel, returneres fakturaen. Herefter vil det være nødvendigt at rette EAN-nummeret på modtageren og sende ny e-faktura.

 

Efter valg af modtager kan modtageren tilknyttes som fast modtager med <Ctrl+M>. Herved er pågældende modtager fremadrettet fast modtager på fremtidige fakturaer for den aktuelle patient. Den faste modtager kan altid fjernes ved brug af <Ctrl+M> igen. En ny fast modtager kan også altid vælges. Se eventuelt skærmbillede i afsnittet til Opret faktura.

 

Feltet 'Varenr.' kan eventuelt udfyldes med et varenummer angivet af modtager. Da nogle regioners sagsstyringssystemer kan læse og håndtere de elektroniske fakturaer de modtager, kan dette felt derfor benyttes som en hjælp for modtager af E-fakturaen. Sender klinikken en E-faktura til en region, der har denne type elektronisk sagsstyring, vil EG Clinea, når feltet 'Varenr.' er udfyldt, udskifte ydelseskoden på både fakturaudskrift og E-faktura med det angivne varenummer, så modtagerens sagsstyringssystem dermed kan læse og håndtere E-fakturaen fra klinikken.

Feltet 'Varenr.' understøtter både tal og bogstaver

Feltet 'Varenr.' kan opsættes til at påsætte bestemte varenumre på bestemte ydelser, så man dermed automatisk kan få feltet udfyldt, når der dannes fakturaer i EG Clineas ydelsesmodul. Læs mere om dette her: 'Opret ydelse' via 'Systemmanager'

 

Opret E-faktura

 

Validering af indhold i e-fakturaen sker ved oprettelse.

 

Betalingsbetingelse kan sættes op på en modtager ved at redigere pågældende modtager og vælge imellem de betingelser, der er opsat i Systemmanager.

 

CVR er ikke fast tekst på e-faktura. Der kan vælges i mellem SE, CVR, EAN eller Telefon;

Klinikkens SE-nr. medsendes, hvis SE eller CVR anvendes.

Klinikkens Lokationsnr. medsendes, hvis EAN anvendes.

Klinikkens telefonnr. medsendes, hvis Telefon anvendes.

 

Udskriv e-faktura <F7>


Efter godkendelse af betalingsbetingelser og kontooplysninger vil skærmbilledet til 'e-faktura' fremkomme (se skærmbillede).

 

Udfyld 'Købsordrenummer' og 'Kundereference'.

 

Patientoplysninger medsendes som standard, hvilket kan ændres i en indstilling generelt eller manuelt på den enkelte e-faktura ved at fjerne markeringen i 'Medsend patientopl.'. Ydermere medsendes Betalingsbetingelser og FI kode (i de tilfælde det er opsat).

 

'Fakturanote' vil automatisk være udfyldt med patientoplysninger. Oplysningerne kan slettes og/eller yderligere kan tilføjes.

Sæt markering i 'Udskriv faktura', hvis en kopi ønskes udskrevet samtidig med e-fakturaen sendes.  

Kendetegnet for e-fakturaen er oprettet ses ved et grønt lyn udfor den enkelte linje i oversigten.

 

Bemærk! Fakturanumre er klinikopdelt. Det er muligt at sætte ydernr. som et prefix før fakturanummeret, hvorved det er let at skelne imellem de forskellige fakturaer.

 

Skabelon til udskrift af e-faktura er standard fakturaskabelonen. Der er tilføjet nye e-faktura systemfelter til skabelonen. Felterne vil kun blive udfyldt ved e-faktura og ikke fremgå på normale faktura udskrifter. De nye felter er Købsordrenummer, Kundereference og Dimensionskonto. Bemærk! Standard fakturaskabelonen har fået tilføjet de tre nye felter i EG Clinea version 19.4, men har klinikken redigeret i fakturaskabelonen skal klinikken selv manuelt tilføje felterne efter opdatering til version 19.4.

 

Ønskes udskrifter for e-faktura anderledes end for normale fakturaer, kan der som vanligt i Systemmanager -> Diverse -> Udskrifter oprettes skabelon til udskrift af e-faktura. Ved oprettelse af flere skabeloner skal udskriftsskabelonen vælges i Ydelser ved håndtering af faktura/e-faktura.

 

Vedhæft til e-faktura


Det er muligt at vedhæfte filer til en e-faktura ved brug af vedhæft funktionen.

 

Knappen <Vedhæft> fremkommer på e-fakturaen nederst til venstre Klik her for at se skærmbillede. og fungerer lig andre steder vedhæft funktionen kan anvendes i EG Clinea.

Tilladte filtyper er PDF, TIF, PNG og JPG, mens antal filer, der kan vedhæftes, er ubegrænset.

 

Vedhæftede filer til en e-faktura vil også kunne ses ved 'Vis faktura' i Ydelser. Knappen <Vedhæft> er tilføjet, hvorfra de vedhæftede filer kan ses.

 

Skærmbilleder


udskriv efaktura e-faktura vedhæft      

 

e-faktura i 'Beskeder'


I Beskeder vil fakturaerne vises i Udbakke –> E-faktura. De er automatisk godkendt.

En e-faktura kan ikke redigeres eller gensendes. Den vil ikke kunne læses i Beskeder, da indholdet er krypteret.