Funktioner, Skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner, Skærmbillede

'Ansvarlig'


'Ansvarlig' er udfyldt med brugerens ansvarlige eller patientens kliniklæge (afhængig af indstillinger).

 

Brugeren, der er 'Ansvarlig', bliver sammen med ydernr. sendt til WebReq. Når laboratoriet sender retursvar vil brugeren valgt som 'Ansvarlig' være modtager og fremgå som ansvarlig i Beskeder. I særlige tilfælde, afhængig af svartyper, angives den ansvarlige ud fra laboratoriesvarets informationer herom eller afhængig af indstillinger patientens kliniklæge.

 

Ændr ansvarlig med <Ins> for at åbne "Vælg bruger". Klinikkens læger vil fremgå af oversigten sammen med de sygeplejersker og sekretærer, som har rettigheden 'Rekvisitionsansvarlig' i Menu -> Systemmanager -> System -> Brugere.

Marker brugeren og vælg <OK>.

 

En indstilling gør det muligt for sygeplejersker automatisk at blive påsat i 'Ansvarlig', når de opretter rekvisitioner. Indstillingen kan ændres af klinikken i Menu -> Indstillinger -> Rekvisitioner -> Sygepl. ansvarlig. Det vil fortsat være muligt manuelt at sætte en anden fra klinikken som ansvarlig.

 

Autohåndtering


Der kan tilvælges autohåndtering af labsvaret, når det kommer retur til EG Clinea fra laboratoriet (ikke illustreret på skærmbilledet).

 

Der kan vælges mellem tre forskellige metoder til autohåndtering (også kaldet autohåndteringstyper);

Ingen

Autosvar ved normal

Arkiver ved aftale

 

Den ønskede autohåndteringstype kan enten vælges ved bestilling af den pågældende rekvisition, eller der kan indstilles en standard-autohåndteringstype, som automatisk er forudvalgt ved bestilling af nye rekvisitioner.

Læs mere i afsnittet Intelligent Indbakke.

 

Opfølgning


I Opfølgning <Ctrl+Alt+O> gives et overblik over alle rekvisitioner i forhold til hvilke resultater, der er modtaget og hvilke der afventes - på tværs af patienter.

 

Bemærk! Indstillingen "Web-patient overvågning" kan med fordel sættes til "Overvågning frem til svar modtaget" i WebReq under 'Praksis stamdata'.

 

Adgang til Laboratoriesvarportalen via WebReq


Forudsætter rekvirentens CPR-nr. medsendes, da det anvendes til at registrere, hvem der foretager opslag på Laboratoriesvarportalen. I tilfælde af, at en medhjælper arbejder på vegne af en læge, vil begge CPR-nr. blive registreret.

 

Hvis der ikke er registreret CPR-nr. på ens bruger, vil der ikke være adgang, hvilket vil fremgå ved, at teksten 'Laboratoriesvarportalen' er synlig i vinduet til "Vælg rekvisitionstype". Adgang fås ved at registrere CPR-nr. på ens bruger i Systemmanager -> System -> Brugere. Det vil kræve genstart af EG Clinea.  

 

Skærmbillede


Vælg rekvisitionstype