Funktioner, Skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner, Skærmbillede

'Ansvarlig'


'Ansvarlig' er udfyldt med brugerens ansvarlige eller afhængig af indstillinger patientens kliniklæge.

 

Brugeren, der er i 'Ansvarlig', bliver sammen med ydernr. sendt til WebReq. Når laboratoriet sender retursvar vil brugeren valgt som 'Ansvarlig' være modtager og fremgå som ansvarlig i Beskeder. I særlige tilfælde, afhængig af svartyper, sættes den ansvarlige ud fra laboratoriesvarets informationer herom eller afhængig af indstillinger patientens kliniklæge.

 

Ændr ansvarlig med <Ins> for at åbne "Vælg bruger". Klinikkens læger og sygeplejersker vil fremgå af oversigten.

Marker brugeren og vælg <OK>.

 

En indstilling gør det muligt for sygeplejersker automatisk at blive påsat i 'Ansvarlig', når de opretter rekvisitioner. Indstillingen kan ændres af klinikken i Menu -> Indstillinger -> Rekvisitioner -> "Sygepl. ansvarlig". Det vil fortsat være muligt manuelt at sætte en anden fra klinikken som ansvarlig.

 

Status og opfølgning


Når der er oprettet rekvistioner på WebReq, vil prøverne i laboratoriemodulet stå med status "Bestilt".

I Menu -> Opfølgning <Ctrl+Alt+O> gives et overblik over alle rekvisitioner i forhold til hvilke resultater, der er modtaget og hvilke der afventes - på tværs af patienter.

 

Bemærk! Indstillingen "Web-patient overvågning" kan med fordel sættes til "Overvågning frem til svar modtaget" i WebReq under 'Praksis stamdata'.

 

Adgang til Laboratoriesvarportalen via WebReq


Forudsætter rekvirentens CPR-nr. medsendes, da det anvendes til at registrere, hvem der foretager opslag på Laboratoriesvarportalen. I tilfælde af, at en medhjælper arbejder på vegne af en læge, vil begge CPR-nr. blive registreret.

 

Hvis der ikke er registreret CPR-nr. på ens bruger, vil der ikke være adgang, hvilket vil fremgå ved, at teksten 'Laboratoriesvarportalen' er synlig i vinduet til "Vælg rekvisitionstype". Adgang fås ved at registrere CPR-nr. på ens bruger i Systemmanager -> System -> Brugere. Det vil kræve genstart af EG Clinea.  

 

Skærmbillede


Vælg rekvisitionstype