Opret faktura

<< Klik for at se indhold >>

Opret faktura

Opret faktura


Ved oprettelse af faktura, skal en manuel henvisning oprettes med <Alt+Ins>.

 

Sæt prik i punktet 'Faktura' i 'Afregning'.

 

Feltet 'Modtager' skal udfyldes ved oprettelse af faktura (se skærmbillede). Få vist en liste over modtagere med ved at klikke på de tre prikker til højre for feltet 'Modtager' eller ved at taste <Ins>. Er det patienten selv, der skal afholde udgiften til fakturaen, angives blot initialerne PAT i feltet. Klinikken kan oprette yderligere modtagere af fakturaer, hvis disse ikke allerede findes i adressekartoteket. Se vejledning for oprettelse af egne adresser under punktet 'Egne adresser'

 

Efter valg af modtager kan modtageren tilknyttes som fast modtager med <Ctrl+M>. Herved er pågældende modtager fremadrettet fast modtager på fremtidige fakturaer for den aktuelle patient. Den faste modtager kan altid fjernes ved brug af <Ctrl+M> igen. En ny fast modtager kan også altid vælges.

 

Betalingsbetingelse kan sættes op på en modtager ved at redigere pågældende modtager og vælge imellem de betingelser, der er opsat i Systemmanager.

 

Herefter klikkes <OK> for at oprette den manuelle henvisning.

efaktura på ydelsesregistrering med henvpligt

 

Den manuelle henvisning bliver nu indsat i EG Clineas ydelsesmodul og der skal nu påsættes en grundydelse og eventuelle tillægsydelser i vinduet 'Indsæt konsultation'.

 

Feltet 'Modtager' er forudfyldt, da dette allerede blev gjort ved oprettelsen af den manuelle henvisning. 'Modtager'-feltet knytter sig direkte til selve den manuelle henvisning og kan derfor ikke rettes i forbindelse med påsættelse af ydelse. Skal 'Modtager'-feltet rettes, skal dette gøres ved at redigere på den manuelt oprettede henvisning.

 

Feltet 'Kode' udfyldes med den ydelseskode der ønskes brugt.

 

Feltet 'Varenr.' kan eventuelt udfyldes med et varenummer angivet af modtager af fakturaen. Når feltet 'Varenr.' er udfyldt, vil EG Clinea udskifte ydelseskoden på fakturaudskriften med det angivne varenummer. Feltet 'Varenr.' anvendes dog oftest i forbindelse med oprettelse af e-fakturaer. Feltet understøtter både tal og bogstaver

 

Der klikkes <OK> for at påsætte ydelsen på den manuelt oprettede henvisning. Dernæst påsættes eventuelle tillægsydelser. Herefter kan fakturaen udskrives.

Indsæt grundydelse e-faktura m henvisningspligt