Udskriv faktura

<< Klik for at se indhold >>

Udskriv faktura

Systemmanageren indeholder forskellige standard udskrifter, der kan redigeres efter behov.

 

Udskriv faktura <F5>


Ved print af faktura vil alle uekspederede fakturaer af samme type blive udskrevet.

Ved samme modtager vil de enkelte fakturalinjer blive samlet på én faktura.

Prøveudskrift af fakturaer kan udføres med <Shift+F8>. Den printede prøveudskrift har faktura nr. 0. Ved brug af <F5> påsættes almindeligt fakturanr.

 

Faktura datoen er dags dato, som kan redigeres i forbindelse med udskrivning.

 

'Betalingsbetingelse' og 'Bankoplysninger' hentes fra Systemmanager, hvorfra opsætning af betalingsbetingelser og bankoplysninger foretages.

 

Ved print af faktura kan betalingsbetingelse ændres til en anden betingelse med <Ins> eller en helt ny kan skrives.

Ved print af flere fakturaer med forskellige betingelser, printes aktuelle betingelse pr. faktura, og da betingelsen er foruddefineret vil denne ikke kunne redigeres på udskriv faktura vinduet. Ved genudskriv kan ny betingelse vælges. I de tilfælde hvor der  er markeret fakturaer med og uden betingelse på modtager, vil det være muligt at vælge betingelse.

 

Antal kopier kan opsættes for henholdsvis faktura og e-faktura.

 

Skabelon til udskrift af e-faktura er standard fakturaskabelonen. Der er tilføjet nye e-faktura systemfelter til skabelonen. Felterne vil kun blive udfyldt ved e-faktura og ikke fremgå på normale faktura udskrifter. De nye felter er Købsordrenummer, Kundereference og Dimensionskonto. Bemærk! Standard fakturaskabelonen har fået tilføjet de tre nye felter i EG Clinea version 19.4, men har klinikken redigeret i fakturaskabelonen skal klinikken selv manuelt tilføje felterne efter opdatering til version 19.4.

 

Skærmbillede


Udskriv faktura