Tidligere versioner

<< Klik for at se indhold >>

Tidligere versioner

EG Clinea 24.1


minusNy mulighed for at søge i modtagne svar

 

minusIndlæsning af patientfortegnelse automatiseres

 

minusNyt systemfelt til at indsætte seneste prøveværdi i en tekst

 

minusUdvidet søgefunktion i Journal-modulet

 

minusForbedring til Intelligent Indbakke (autohåndtering af labsvar) og Rekvisitionsmodulet

 

minusNy version af Fælles Medicin Beslutningsstøtte er tilgængelig i EG Clinea

 

minusÆndret arbejdsgang for valg af afsender i modulet Sendt

 

minusNy opgaverekvisition på henvisning til kommunale forebyggelses-/rehabiliteringstilbud via Forløbsplaner

 

minusReceptfornyelser ældre end 3 måneder annulleres automatisk

 

minusI multiklinikker fremgår kliniktilhørsforhold ud for brugerens navn

 

minusLink til De Gule Sider og Krak er blevet erstattet med Google Maps

 

minusAlle elektroniske henvisninger vises nu ved tilknytning til LPR3-forløb

 

minusTilføjelse af henvisningsdato på e-faktura (primært for klinikker, som indberetter til LPR)

 

minusNyt felt til angivelse af scanningID i Øreprop-modul (kun for ørelæger)

 

 

EG Clinea 23.4


minusLettere ordination af dosisdispenserede præparater

 

minusTilpasning ved oprettelse af visse speciallægehenvisninger

 

minusNotifikationsmail til patienten om post på mit.dk

 

minusProjektet 'Intelligent Indbakke' med funktioner til autohåndtering af labsvar bliver tilgængeligt for alle

 

minusForbedret ydelsesopdatering giver lettere overblik over tilgængelige ydelser

 

minusLinks er blevet struktureret

 

minusBedre validering ved anvendelse af SKS-diagnosekoder

 

minusIndberetning af data om K77 Hjertesvigt (kun for almen praksis)

 

minusStore bededag i Kalender har fået fjernet helligdagsmarkering

 

 

EG Clinea 23.3


minusNy mulighed for at fjerne visning af brugertype ud for behandlernavn på Patientportalen

 

minusUdvidet notefelt i Kalender og Kø - plads til mere tekst

 

minusFremsøg vaccine ved at søge på præparatnavn

 

minusGenbrug tidligere dosering ved skift af præparat på receptfornyelse

 

minusNy validering af VKA ordinationer i Medicinkortet

 

minusBedre understøttelse af eCPR-numre ved receptanmodninger

 

minusNy 'Læst'-status på e-konsultationer åbnet via Min Læge appen

 

minusFremover får I vigtige informationer fra EG Healthcare i Beskedmodulet i EG Clinea

 

minusNu er det muligt at uploade .docx og .xlsx filer i Media

 

minusInformation om forældremyndighed fremgår nu af Relationer

 

minusMere fyldestgørende liste med dynamiske henvisninger

 

minusOpdatering til slettefunktion gør det lettere at vælge/fravælge patienter til sletning

 

minusNy indstilling til at bestemme leveringsdato i Øreprop-modulet (kun for ØNH-læger)

 

 

EG Clinea 23.2


minusNu kan I logge ind med MitID Erhverv i EG Clinea

 

minusDiagnosekortet er tilgængeligt - få bedre overblik over patientens diagnoser (kun for almen praksis)

 

minusMulighed for at ændre ansvarlig bruger på modtagne beskeder

 

minusTilpas visningen af automatiske forløb i forløbsoversigten

 

minusSystemfraser kan skjules

 

minusNemmere registrering af tillægsydelser til ydelserne VK og ATK ved automatiske regninger

 

minusOpret flere skabeloner til automatiske forløb af typerne 'Katarakt' og 'Refraktiv' (kun for øjenlæger)

 

minusFå indsigt i statistik for Katarakt-modulet (kun for øjenlæger)

 

minus"bi"-værdier fra Refraktion-modulet bliver nu overført til journalen (kun for øjenlæger)

 

 

EG Clinea 23.1


minusNy integration mellem Medicin-modulet og INR-modulet

 

minusFlere INR-værdier vises i INR-modulet

 

minusBedre visning af aftaler i Patientportalen og Min Læge appen

 

minusAlle EKG integrationer samles under modulet 'Extern' for bedre overblik

 

minusBedre styring af globale indstillinger

 

minusSekretærer kan nu vælges som rekvisitionsansvarlig, hvis rettighed er aktiveret

 

minusForbedret søgefunktion til SKS-diagnoser

 

minusMulighed for at ændre diagnosetype (kun SKS og LPR)

 

minusTilknyt elektronisk henvisning på LPR3-forløb

 

minusÆndringer til speciallægeepikriser efter krav fra MedCom

 

minusMere information på udskrift af e-kons fra Modtagne Svar

 

minusNy søgefunktion til automatiske forløb

 

minusRegistrer tidskode på 'Egen' modtager

 

minusIntelligent Indbakke: pilotprojekt til autohåndtering af labsvar (kun for pilotklinikker)

 

 

EG Clinea 22.4


minusMulighed for tilmelding til to nye RKKP-projekter

 

minusSynkronisering af DDV-data til forløbsplaner

 

minusNemmere 'Læst'-markering på interne beskeder

 

minusNedsættelse af tid for afsendelse/modtagelse af EDI

 

minusAktivering af EG Clineas dataanalyse

 

minusImplementering af eCPR

 

minusÆndring til vedhæftninger af bilag

 

minus Linket ' MyEG' erstattet af 'Kundeportal'

 

minusUpload af ydelser til PLSP

 

minusMarkering af, om en grundydelse afregnes under kronikerhonorar

 

minusOpsætning af maxværdi i tonometer (Kun øjenlæge-specialet)

 

 

EG Clinea 22.3


minusModernisering af dannelsen af fakturaer

 

minusÆndringer til beskeder modtaget fra EG Clinea-support

 

minusTilføjelse til Audio-modulet

 

minusRettelse af fejl vedrørende ydelseskode 0120 i forbindelse med brug i Automatiske forløb

 

minusRettelse til PDF-printning fra børnejournalen

 

minusRecepter på magistrelle præparater kan sendes til FMK

 

EG Clinea 22.2


minusAutomatisk opdatering af laboratoriekoder

 

minusÆndringer til fodterapihenvisning i EG Clinea

 

minusÆndringer til Øfeldt-henvisning i EG Clinea

 

minusÆndringer til fysioterapi-henvisning i EG Clinea

 

minusDistance fra klinik til patient - Patienthoved

 

minusÆndre browser til WebReq

 

minusForbedring af dagskontrol (Dag W)

 

minus Rettelse til annullering af recepter i forbindelse med seponering

 

EG Clinea 22.1


minusSletning af patienter i EG Clinea

 

minusTilpasninger til brugen af 'Tilladelser' (Brugertilladelser)

 

minusRettelse til fejlede EDI-forsendelser

 

minusÆndring til håndtering af negative COVID-19-svar

 

minusAdgang til FMK, DDV og TAS for klinikker uden ydernummer

 

minusGenoptræningsplaner i EG Clinea (GGOP - Den Gode Genoptræningsplan)

 

minusÆndringer til indlæsning af patientfortegnelser (Almen praksis)

 

minusÆndringer til CPR-opslag i EG Clinea (Almen praksis)

 

EG Clinea 21.4


minusHentning af meddelelser i Beskedmodulet

 

minusTilføjelse til fysioterapihenvisning

 

minusFælles Medicinsk Beslutningsstøtte (FMB)

 

minusRettelser til Øfeldt-henvisning

 

minusTilføjelse af kolonner til statistikudtrækket "Ydelser - Faktura"

 

minusForløbsplaners håndtering af pausemarkerede ordinationer på FMK

 

minusRettelser til Fælles Medicin Beslutningsstøtte (udsendt 8. december 2021)

 

EG Clinea 21.3


minusÆndring af status for synkronisering af Dynamiske Blanketter

 

minusNatlige hentninger af gamle Dynamiske Blanketter

 

minusVarenummer i Ydelsesmodulet

 

minusAdvarselsmarkering når feltet 'Kliniklæge' er påsat med en deaktiveret læge

 

minus  Advarsel i visse tilfælde, hvis 'Kliniklæge'-feltet ikke har en påsat kliniklæge

 

Klik for at læse mereRettelse til brug af initialer for udleveringssteder

 

EG Clinea 21.2


Klik for at læse mereOpsætning af Infopanel bliver åbnet for klinikken

 

Klik for at læse mereVisning af ankomsttid i kalenderen

 

Klik for at læse mereRegistrering af fejlede SMS'er i journal

 

Klik for at læse mereÆndringer til VKA-behandling i FMK-modulet

 

Klik for at læse mereREFHOST funktionaliteter fjernet

 

Klik for at læse mere   Udvidede diagnosekode-funktioner i Sendte svar

 

Klik for at læse mereÆndring til DataTransfer-klienten for EG Clinea Online-kunder

 

minusVarenummer i Ydelsesmodulet

 

EG Clinea 21.1


Klik for at læse mere   DDV 1.4.0.E1

 

Klik for at læse mere   Vis pakkeinformation til henvisning

 

Klik for at læse mere   Ændring af term (røntgen er ændret til billeddiagnostisk)

 

Klik for at læse mere   Synliggørelse af genveje i kalenderens hjælpelinje og i højreklik menuen samt ændring til genvej

 

Klik for at læse mere   Ulæste interne beskeder vises ved login i EG Clinea

 

Klik for at læse mere   Ændring til åbning af EG Clinea

 

Klik for at læse mere Autohåndtering af negative COVID-19 labsvar

 

Klik for at læse mereAdvarsel hvis en "ikke-første" planlagt vaccination effektueres

 

Klik for at læse mereSystemlink til eSundhed

 

EG Clinea 20.3


Klik for at læse mere   Ny fane til visning af 'Rekvisition' ved spring fra Beskeder på modtaget laboratoriesvar

 

Klik for at læse mere   Samlet visning af modtagne laboratoriesvar

 

Klik for at læse mere   Forløbsplan for hjerteforløb understøttes

 

Klik for at læse mere   Generelt til forløbsplaner

 

Klik for at læse mere   Henvisningsdiagnose obligatorisk ved afsendelse af røntgenhenvisning

 

Klik for at læse mere   Generelt til henvisninger

 

Klik for at læse mere   Ændring til modtagelse af revideret speciallægeepikrise

 

Klik for at læse mere   Vis relateret henvisning eller lægebrev

 

Klik for at læse mere   Ændring til kortregistrering

 

Klik for at læse mere   Kundenummer er tilføjet i 'Om' <Alt+F1>

 

Klik for at læse mere   Ændring til autogenereret kontakt i Journal ved indlæsning af fil via Media

 

Klik for at læse mere   Indstillingen 'Graviditetstype' er fjernet

 

Klik for at læse mere   Ændring til genveje ved stillingtagen til graviditet på røntgenhenvisning

Klik for at læse mere   Ændring til Custo integration

 

Klik for at læse mere   Ændring til opstart af EG Clinea programmer

 

Klik for at læse mere   Ændring til blanketnavne

 

Klik for at læse mere   Brug af Clinea Patientportal adgangskode til første log ind i den nye Patientportal understøttes ikke fremadrettet

 

Klik for at læse mere   Tilføjelse af ekstra sikkerhedskontrol ved log ind i Patientportalen

 

Klik for at læse mere   Ændring til Min Læge-app data

 

Klik for at læse mere   Forløbsplaner godkendes automatisk

 

Klik for at læse mere   RefHost erstattes af DNHF

 

Klik for at læse mere   Ændringer til bivirkningsindberetning

 

EG Clinea 20.2


Klik for at læse mere   Annullering af åbne recepter ved ny recept på eksisterende ordination

 

Klik for at læse mere   Optimeret medicinsøgning

 

Klik for at læse mere   Opdatering af postnumre

 

Klik for at læse mere   Prioritet er tilføjet ved modtagelse af lægevagtsepikrise

 

Klik for at læse mere   Røntgenhenvisning og gravid markering

 

Klik for at læse mere   Henvisning understøtter afsendelse af 'Kommune akutfunktion'

 

Klik for at læse mere   Grundlovsdag i Kalender har fået fjernet helligdagsmarkering

 

Klik for at læse mere   Tilføjelser til sidehoved/sidefod ved udskrivning fra Beskeder og Modtagne Svar

 

Klik for at læse mere   Understøttelse af de nationale testpatienter

 

Klik for at læse mere   Infopanel i Beskeder

 

Klik for at læse mere   Ændring til 'Opret aftaletype' og 'Ret aftaletype' samt funktionen 'Skjul tid'

 

Klik for at læse mere   Ændring til 'Opgaveliste' i Kø

 

Klik for at læse mere   Information relateret til 'Labtilbagesvar'

 

minusTilføjelse til WinSpiro Pro-integrationen

 

EG Clinea 20.1


Klik for at læse mere   RKKP Diabetes indberetning fra Journal

 

Klik for at læse mere   Kopimodtager på sendte svar

 

Klik for at læse mere   Relationer skal hentes manuelt

 

Klik for at læse mere   Angivelse af 'Må sendes som brev' i stedet for til e-Boks

 

Klik for at læse mere   'Kortregistrering' erstatter 'Underskrift' i forbindelse med Ydelsesregistrering

 

Klik for at læse mere   'Kortregistrering' fremhæves i tilfælde af patient har glemt sundhedskort

 

Klik for at læse mere   Understøttelse af flere filtyper i Media

 

Klik for at læse mere   Angivelse af 'Læst-markering' på e-konsultation sendt til Patientportalen

 

Klik for at læse mere   Patienter fritaget brugen af NemID nøglekort kan manuelt oprettes

 

Klik for at læse mere   'Vælg bruger' er deaktiveret ved igangværende opkald

 

Klik for at læse mere   Tidsbestilling fra 'Min Læge'

 

Klik for at læse mere   Prøvesvar i 'Min Læge'

 

Klik for at læse mere   Ny afvisningsårsag til receptanmodninger

 

Klik for at læse mere   Links har fået tilføjet nyt  systemlink til venteværelse (videokonsultationer)

 

Klik for at læse mere   Ydelse 4436 (videokonsultation) dækkes af kronikerhonoraret

 

Klik for at læse mere   Speciallæger kan videresende sygehushenvisning

 

Klik for at læse mere   Covid-19 resultat i 'Min Læge' app'en

 

Klik for at læse mere   E-konsultation og Tidsbestilling opsætning i 'Min Læge' app'en