Tidligere versioner

<< Klik for at se indhold >>

Tidligere versioner

 

EG Clinea 21.3


 

minusÆndring af status for synkronisering af Dynamiske Blanketter

 

minusNatlige hentninger af gamle Dynamiske Blanketter

 

minusVarenummer i Ydelsesmodulet

 

minusAdvarselsmarkering når feltet 'Kliniklæge' er påsat med en deaktiveret læge

 

minus  Advarsel i visse tilfælde, hvis 'Kliniklæge'-feltet ikke har en påsat kliniklæge

 

Klik for at læse mereRettelse til brug af initialer for udleveringssteder

 

 

 

EG Clinea 21.2


 

Klik for at læse mereOpsætning af Infopanel bliver åbnet for klinikken

 

Klik for at læse mereVisning af ankomsttid i kalenderen

 

Klik for at læse mereRegistrering af fejlede SMS'er i journal

 

Klik for at læse mereÆndringer til VKA-behandling i FMK-modulet

 

Klik for at læse mereREFHOST funktionaliteter fjernet

 

Klik for at læse mere   Udvidede diagnosekode-funktioner i Sendte svar

 

Klik for at læse mereÆndring til DataTransfer-klienten for EG Clinea Online-kunder

 

minusVarenummer i Ydelsesmodulet

 

 

EG Clinea 21.1


Klik for at læse mere   DDV 1.4.0.E1

 

Klik for at læse mere   Vis pakkeinformation til henvisning

 

Klik for at læse mere   Ændring af term (røntgen er ændret til billeddiagnostisk)

 

Klik for at læse mere   Synliggørelse af genveje i kalenderens hjælpelinie og i højreklik menuen samt ændring til genvej

 

Klik for at læse mere   Ulæste interne beskeder vises ved login i EG Clinea

 

Klik for at læse mere   Ændring til åbning af EG Clinea

 

Klik for at læse mere Autohåndtering af negative COVID-19 labsvar

 

Klik for at læse mereAdvarsel hvis en "ikke-første" planlagt vaccination effektueres

 

Klik for at læse mereSystemlink til eSundhed

 

EG Clinea 20.3


Klik for at læse mere   Ny fane til visning af 'Rekvisition' ved spring fra Beskeder på modtaget laboratoriesvar

 

Klik for at læse mere   Samlet visning af modtagne laboratoriesvar

 

Klik for at læse mere   Forløbsplan for hjerteforløb understøttes

 

Klik for at læse mere   Generelt til forløbsplaner

 

Klik for at læse mere   Henvisningsdiagnose obligatorisk ved afsendelse af røntgenhenvisning

 

Klik for at læse mere   Generelt til henvisninger

 

Klik for at læse mere   Ændring til modtagelse af revideret speciallægeepikrise

 

Klik for at læse mere   Vis relateret henvisning eller lægebrev

 

Klik for at læse mere   Ændring til kortregistrering

 

Klik for at læse mere   Kundenummer er tilføjet i 'Om' <Alt+F1>

 

Klik for at læse mere   Ændring til autogenereret kontakt i Journal ved indlæsning af fil via Media

 

Klik for at læse mere   Indstillingen 'Graviditetstype' er fjernet

 

Klik for at læse mere   Ændring til genveje ved stillingtagen til graviditet på røntgenhenvisning

Klik for at læse mere   Ændring til Custo integration

 

Klik for at læse mere   Ændring til opstart af EG Clinea programmer

 

Klik for at læse mere   Ændring til blanketnavne

 

Klik for at læse mere   Brug af Clinea Patientportal adgangskode til første log ind i den nye Patientportal understøttes ikke fremadrettet

 

Klik for at læse mere   Tilføjelse af ekstra sikkerhedskontrol ved log ind i Patientportalen

 

Klik for at læse mere   Ændring til Min Læge-app data

 

Klik for at læse mere   Forløbsplaner godkendes automatisk

 

Klik for at læse mere   RefHost erstattes af DNHF

 

Klik for at læse mere   Ændringer til bivirkningsindberetning

 

EG Clinea 20.2


Klik for at læse mere   Annullering af åbne recepter ved ny recept på eksisterende ordination

 

Klik for at læse mere   Optimeret medicinsøgning

 

Klik for at læse mere   Opdatering af postnumre

 

Klik for at læse mere   Prioritet er tilføjet ved modtagelse af lægevagtsepikrise

 

Klik for at læse mere   Røntgenhenvisning og gravid markering

 

Klik for at læse mere   Henvisning understøtter afsendelse af 'Kommune akutfunktion'

 

Klik for at læse mere   Grundlovsdag i Kalender har fået fjernet helligdagsmarkering

 

Klik for at læse mere   Tilføjelser til sidehoved/sidefod ved udskrivning fra Beskeder og Modtagne Svar

 

Klik for at læse mere   Understøttelse af de nationale testpatienter

 

Klik for at læse mere   Infopanel i Beskeder

 

Klik for at læse mere   Ændring til 'Opret aftaletype' og 'Ret aftaletype' samt funktionen 'Skjul tid'

 

Klik for at læse mere   Ændring til 'Opgaveliste' i Kø

 

Klik for at læse mere   Information relateret til 'Labtilbagesvar'

 

minusTilføjelse til WinSpiro Pro-integrationen

 

EG Clinea 20.1


Klik for at læse mere   RKKP Diabetes indberetning fra Journal

 

Klik for at læse mere   Kopimodtager på sendte svar

 

Klik for at læse mere   Relationer skal hentes manuelt

 

Klik for at læse mere   Angivelse af 'Må sendes som brev' i stedet for til e-Boks

 

Klik for at læse mere   'Kortregistrering' erstatter 'Underskrift' i forbindelse med Ydelsesregistrering

 

Klik for at læse mere   'Kortregistrering' fremhæves i tilfælde af patient har glemt sundhedskort

 

Klik for at læse mere   Understøttelse af flere filtyper i Media

 

Klik for at læse mere   Angivelse af 'Læst-markering' på e-konsultation sendt til Patientportalen

 

Klik for at læse mere   Patienter fritaget brugen af NemID nøglekort kan manuelt oprettes

 

Klik for at læse mere   'Vælg bruger' er deaktiveret ved igangværende opkald

 

Klik for at læse mere   Tidsbestilling fra 'Min Læge'

 

Klik for at læse mere   Prøvesvar i 'Min Læge'

 

Klik for at læse mere   Ny afvisningsårsag til receptanmodninger

 

Klik for at læse mere   Links har fået tilføjet nyt  systemlink til venteværelse (videokonsultationer)

 

Klik for at læse mere   Ydelse 4436 (videokonsultation) dækkes af kronikerhonoraret

 

Klik for at læse mere   Speciallæger kan videresende sygehushenvisning

 

Klik for at læse mere   Covid-19 resultat i 'Min Læge' app'en

 

Klik for at læse mere   E-konsultation og Tidsbestilling opsætning i 'Min Læge' app'en